2008. január 28., hétfő

Születésnap


Október 6-a,vértanuk napja.Szombat van,de amikor én születtem 61 évvel ezelőtt,vasárnap volt.Ma Ernő és családja Keresztúrról meglátogatott.Vacsora után elbeszélgettünk.Emlékeztünk arra amit az Ur cselekedett velünk.Együtt imádkoztunk.Az igékért,melyeket köszöntésül kaptam innen-onnan ,s melyek megörvendeztették szivemet ezer köszönet !!!Mindegyiket nem tudom leirni,de az egyiket amit Mártától( a menyemtől kaptam ) ide bemásolom.Mivel 61 évet töltöttem,ő az ÉSAIÁS 61-ből idézett :

Örvendezvén örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben; mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engemet körül, mint vőlegény, a ki pap módon ékíti fel magát, és mint menyasszony, a ki felrakja ékességeit.
11.
Mert mint a föld megtermi csemetéjét, és mint a kert kisarjasztja veteményeit, akként sarjasztja ki az Úr Isten az igazságot s a dicsőséget minden nép előtt. /És.10,11 vers/Kedveseim,akik a blogon keresztül üdvözletet küldtetek,hálásan köszönöm!És azoknak is akik felhivtak telefonon,vagy sms--t küldtek.Annyira méltatlannak érzem magam ennyi szeretet láttán!,Ugyanakkor elkötelezettnek,hogy soha ne feledjek el azokért imádkozni,akik az imalistámon ott vannak ,vagy ezután lesznek ott....Áldjon meg titeket az Ur,hogy reám is gondoltatok!És áldott legyen az Ur,hogy én is és ti is valamennyien Isten családjába tartoztok.!.Nagy öröm és nagy felelősség !Segitsen az Ur mindnyájatokat kitartani hüségesen,hogy az Ur dicsősége sarjadjon munkátok nyomán minden nép szeme láttára .................... Annuska néni

Nincsenek megjegyzések: