2011. április 29., péntek

Székelyföldi Regionális Ifikonferencia a Hargitán -Élő Adásban

http://www.justin.tv/emabisz


A konferencia témája : A világban,de nem e világból... /
             Jelentkeztek jó sokan.A létszám 100 körül mozog/
Előadók :
               1. Tóth Attila lp./Szászrégen/

               2.  Dr.Simon József lp. Nagyvárad

               3.  id.Veress Ernő lp.

A konferencia péntek estétől vasárnap délig tart.

2011. április 23., szombat

JÉZUS ÉL ! HALLELUJAH !

Ezzel a szép virágcsokorral köszöntöm minden kedves olvasómat a feltámadás ünnepén .
(Ma kaptam ezt a csokrot .Székelykeresztúrról érkezett.Ernő fiam és Júlia unokám köszöntött fel személyesen .A menyem  Teréz küldte a csokrot saját kertjéből.Köszönet érte! )


2011. április 21., csütörtök

Pillanatfelvétel nagycsütörtökön a HARGITA KERESZTYÉN TÁBOR-ról az erdő felől
Ma még hóba is léptem
Csak egy kis hócsomó a Tábor közelében

2011. április 19., kedd

Virágvasárnapi pillanatképek Csikszeredában

Virágvasárnapi pillanatkép a HARGITÁN

Virágok virágvasárnap havas aláfestéssel

Legkisebb unokánk először a HARGITÁN

Szombaton meglátogattak Napsugárék
(közösségi nap volt a Táborban lelkipásztoroknak,missziómunkásoknak családjukkal együtt)
Igy most láthattam ,mennyit fejlődött a kis Járed unokánk.
Már több,mint két hónapja,hogy Vásárhelyen babáztam ..DE sokat változott !
Az anyuka a két csemetével:Sára és Járed

2011. április 17., vasárnap

Virágvasárnap- Élő közvetités Csikszeredából ma este 6-tól is

Csikszeredai evangelizacio

Ezen a hétvégén evangélizációs alkalmak voltak Csíkszeredában, és a mai napon is folytatódik. Délelőtt 10-órától bemerítés lesz, délután 6-órától lesz az alkalom, id. Veres Ernő testvér fog prédikálni ezeken az alkalmakon. Ha nem tudod megtekinteni az alkalmat, akkor csak imádkozz értük.
Elo kozvetites http://hu.justin.tv/emabisz

Virágvasárnap

            JÖN A KIRÁLY

Hirtelen felharsan: Hozsánna Tenéked,
Ki most Jeruzsálem kapuit átléped!
Ifjak és gyermekek üdvkiáltása száll,
Mind ruhát terít le s pálmát lengetve vár:
Ímé, jön a Király!

Hozsánna Tenéked, a Dávid Fiának,
Akit az emberek lelkesülten várnak.
A nagy Jeruzsálem hódoló népe vár,
Boldog az a lélek, aki most Rád talál:
Te mennyei Király!

Jöjjünk mind, őszintén, szívünket kitárva,
Fogadjuk be Őt és zengjen a Hozsánna!
Boldog, aki készen a Megváltójára vár,
Mikor dicsőségben arkangyal trombitál,
Mert eljön a KIRÁLY!
                                         Vad Lajos

2011. április 15., péntek

Hóból az erdő,ködből a felhő...../a tél búcsúja (3) /

Hóból az erdő,ködből a felhő...ez a karácsonyi ének jutott eszembe ma reggel mikor kinéztem az ablakon.Mesés táj.Remélem,csak eljön a HÚSVÉT is.....vele a tavasz,a FELTÁMADÁS.
JÉZUS ÉL ! HALLELUJA !2011. április 14., csütörtök

A tél búcsúja / 2

Ma reggeli táj az ablakból 8 órakor

2011. április 13., szerda

Kis telefonom van nekem :két összetett kezem

Hálás vagyok Istennek,hogy az imádságon keresztül van kapcsolat,van mennyei telefon,ami sohasem jelez foglalt-ot...Istennel mindig beszélhetek.Hálás vagyok a mobilomért is /a baptifonért/.
Legutóbb,mikor Vásárhelyen voltam,meglátogattam egy idős testvérnőt a kórházban.Talán 84 éves.Combnyaktörése volt.Egy kis székely faluban lakik Muzsnán.Egyedül él.A falu végén van a kis ház,De amelyben lakik.Februárban történt,hogy azt vette észre,az udvaron róka garázdálkodik.Kiment,hogy elüzze,de megcsúszott és maga alá tört a lába.Hideg idő ,még fagy is volt akkoriban bőven.A szomszédos házak oly messzire ,hogy nem hallották volna meg a kiáltást.DE jó,hogy volt mobiltelefonja,kettő is.Az egyik a szivében,a másik a köténye zsebében.És volt annyi lélekjelenléte,hogy előkeresse és megcsöngesse az unokáját.Minden sikerült.Mentővel Marosvásárhelyre szállitották,megoperálták.Már lábadozik.Udvarhelyen van jó gondozás alatt a kedves fiánál,de már csalogatja haza a honvágy.Szeretne veteményezni,kertészkedni még,hisz a balesetig hetente kétszer is mindig várta haza a fiát,unokáját és családjukat .Ellátta őket azokkal a finomságokkal amit a kert megtermett.Adott és kapott szeretetet.Olyan jó volt látni ott a kórházban is,milyen nagy szeretettel veszi körül a családja és ő is mennyire Istenre bizza a mütétet,az orvosokat.Aggodalom nélkül.De jó ilyen mamákat látni.Tőle tanultam meg ,hogy vegyem én is ezután még komolyabban azt,hogy ha kimegyek a házból,vigyem magammal a mobilomat.Olyan helyen ahol lakunk,néha még a madár sem jár.Ha egyedül vagyok és történetesen elcsúsznék,elesnék,(mikor elutazik a férjem)ki találna rám?A mobiltelefon erre is nagyon jó.Mindkettő.Elsősorban a mennyei telefonszámot el ne felejtsem :Zsoltár 50.15
Az alábbi 2 link,arról amit  korábban irtam a
 http://veressanna.blogspot.com/2008/02/telefon.html
 telefonálással kapcsolatosan s rövidesen még irok .Érdekes lesz....


A tél búcsúja

Mára csak csak hófoltok maradtak az erdőben...


2011. április 12., kedd

A tél hosszan búcsúzik


A férjem szerint a hóvastagság :"Tegnap csak pléd,ma már paplan."Igen ,az éjjel is és ma is egész nap havazik.Gyönyörű szép idő!

2011. április 10., vasárnap

A Hargitára visszatért a tél

Ma ilyen szép, téli időjárás köszöntött reánk.Visszajött a tél elbúcsúzni...

2011. április 9., szombat

Érdekesség

Ma délelőtt ebben az évben először hallottam ,hogy dörög az ég.Persze villámlott is,hogy aztán pár percre rá havazzon.Előbb havaseső,azután hó,azután pedig hódara.Megint eltelt egy pár perc és sütött a nap.
Emlékszem,1969 december 4-én este (aznap született Efraim fiam) ott a baróti kórházban miután visszatértem az életbe (mély altatásban volt részem a komplikációk meg a mütét miatt),egész későn úgy tizenegy óra felé látom és hallom mindegyre :villámlik és dörög az ég.Adventi időben ez olyan különleges volt.Igazi élmény.Isten hatalma a természetben..
Nemcsak akkor decemberben,hanem most is  jó odafigyelni az Ő jelenlétére,amikor felénk közelit hatalmas mennydörgéssel,hatalmas széllel (mint a tegnap és ma ) földrengéssel (olvastam a hirekben,hogy tegnap megint 7,2.es utórengés volt Japánban ) és jön csendes szelid beszéddel,mint ahogy ILLÉSSEL is tette . 
Ez a kép tegnap készült.Cak úgy kergette a szél a felhőket...itt a HARGITÁN
A szél munkája ez is .Messziről szemlélve azt hittem,hogy a Nap.Csak érzéki csalódás volt...
Mikor lementem a kertbe és közelitettem a fához,hát mit látok ?Napi ajándék.Román nyelven...
A szél havas esőt is hozott
Pár perccel később már sütött a nap.Látszik a fák árnyéka..
Itt pedig a köveken és az avaron ottmaradt néhány percig a hódara .
A z erdő hangulata olyan változatos .Ott a szellőrózsa és a hódara.
Egymás társaságában olyan jól elvannak,de csak néhény percig,mig újra süt a nap.

10. 
Ő pedig monda: Nagy búsulásom van az Úrért, a Seregek Istenéért; mert elhagyták a te szövetségedet az Izráel fiai, a te oltáraidat lerontották, és a te prófétáidat fegyverrel megölték, és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek.
11. 
És monda: Jőjj ki és állj meg ezen a hegyen, az Úr előtt. És ímé ott az Úr volt elmenendő. És az Úr előtt megyen vala nagy erős szél, a mely a hegyeket megszaggatta és meghasogatta a kősziklákat az Úr előtt; de az Úr nem vala abban a szélben. És a szél után földindulás lett; de az Úr nem volt a földindulásban sem.
12. 
És a földindulás után tűz jöve, de nem volt az Úr a tűzben sem. És a tűz után egy halk és szelíd hang hallatszék.
13. 
És mikor Illés ezt hallotta, befedé az ő arczát palástjával, és kimenvén, megálla a barlang ajtajában, és ímé szózat lőn ő hozzá, a mely ezt mondá: Mit csinálsz itt Illés?
14. 
És ő felele: Nagy búsulásom van az Úrért, a Seregeknek Istenéért, mert az Izráel fiai elhagyták a te szövetségedet, lerontották a te oltáraidat, és a te prófétáidat megölték fegyverrel, és én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek.
15. 
És monda az Úr néki: Menj el, térj vissza a te utadon a pusztán át Damaskusba, és mikor oda jutándasz, kenjed királylyá Hazáelt Siriában;
16. 
És Jéhut, a Nimsi fiát kenjed királylyá Izráelben, és Elizeust, az Abelméholabeli Sáfát fiát pedig kenjed prófétává a te helyedbe.
17. 
És lészen, hogy a ki megmenekedik Hazáel fegyverétől, azt Jéhu öli meg, és a ki megmenekedik a Jéhu fegyverétől, azt Elizeus öli meg.
18. 
De meghagyok Izráelben hétezer embert: minden térdet, mely meg nem hajolt a Baálnak, és minden ajkat, mely meg nem csókolta azt.
19. 
És ő elmenvén onnét, megtalálá Elizeust, a Sáfát fiát, a mint szántott tizenkét járom ökörrel, és ő maga a tizenkettedikkel volt; és Illés hozzá méne, és az ő palástját reá veté.
1 Királyok 19.részéből a fenti idézet
Erről az igéről még eszembejut egy érdekes esemény.Szilágyballán laktunk.A férjem ott kezdte a lelkipásztori szolgálatot.Már volt 3 gyerekünk .a középső 3 és féléves Ernő fiunkat is megkérdezte a férjem a családi áhitat alkalmával.Ernőke ,te a felolvasott bibliai igéből mit jegyeztél meg ?Történetesen épp a fenti igét olvastuk Illésről és Elizeusról.Ernőke azt mondta :Majd imádságban elmondom.S elkezdett  
imádkozni :Drága Jézus,segits meg ,hogy legyek olyan,mint Elizeus,legyen nekem is 12 járom ökör és szántsak én is 12 járom ökörrel....ÁMEN !
Megmosolyogtuk,de nem kinevettük.Örültünk a fejlődésnek.Mert korábban ha kérdeztük,Ernőke ,mit jegyeztél meg,akkor legtöbbször azt mondta :Azt ,amit Efraim (a nagyobb testvér).Majd kértük,hogy figyeljen oda és legalébb egy szót jegyezzen meg ő maga is.Következő alkalommal kérdeztük :Ernőke,mit jegyeztél meg ?Erre jó nyomatékosan mondja :Én azt jegyeztem meg,hogy , pedig.
Tehát az utóbbi áhitat alkalmával már jól odafigyelt ,mert egy egész mondatot megjegyzett !
Bárcsak mi is Isten gyermekeiként jól odafigyelnénk Isten hangjára amikor üzen az események által is,és ez lelki életünkben fejlődést jelentsen,növekedést napról-napra.

2011. április 8., péntek

Hargitai pillanatképek áprilisban

Kedvenc szinü virágaim

Áprilisi pillanatkép
Sára is szeret segédkezni.Most látja először,hogy készül a lekváros derelye.
Lekváros derelye :mindjárt kész !2011. április 6., szerda

KONFERENCIÁT tart BUKARESTBEN a kéz és láb nélküli evangélista

Április 11-én este 18 órától konferenciát tart NICK  Vujicic
A konferencia helyszine a Román-Amerikai  Egyetem/UNIVERSITATEA ROMANA-AMERICANA/
Sokan láttátok már őt videón az interneten.
Ausztráliában született.Már születésekor nagyon más volt mint egy egészséges gyermek.Miért ?Mert kéz és láb nélkül született,bár szülei teljesen egészségesek voltak és a Nick később született testvérei is.Szerencséjére az orvosok és a szülők sem tudták születése előtt azt,hogy nem lesz keze,nem lesz lába."Szerencséjére",mert ki tudja milyen tanácsot adtak volna az orvosok a szülőknek.(Lehet,hogy éppen abortuszt javasoltak volna).
 Nick sokat utazik a nagyvilágban,találkozik országok elnökeivel,fontos politikai személyekkel,de egyszerü emberekkel is.Behivják TV.adókba,beszél stadionokban vagy konferenciaközpontokban ,gyülekezetekben.Lenyügöző hatással ,inspirációval bir mindazok felé,akik hallgatják,felénk akik normálisnak,egésznek látjuk magunkat,bár néha sokkal nagyobb fogyatékosságaink vannak,mint neki.
Az ő elbeszéléséből kiderül,hogy nem mindig volt ő ilyen erős karakter.Ellenkezőleg ,fiatalként véget akart vetni az életének.Kérdései voltak Isten felé:miért teremtette őt kéz és láb nélkül ?De elérkezett egyszer a pillanat amikor találkozott Jézus Krisztussal,bönbocsánatot nyert és elfogadta azt Istentől,hogy igy lehet áldás .Jó tudni azt,hogy azoknak akik Istent szeretik,minden a javukra van.Róma 8:28.
 "Kéz nélkül,láb nélkül és gond nélkül....
Ha a konferenciáról többet akarsz tudni ,a következő linken meg lehet találni

2011. április 5., kedd

Ma napos ,szép idő volt nálunk

Sára unokánk is élvezte a napsütést.Sándor vőnk ma meglátogatott  minket és eljött ,hogy segitsen  a téli tűzifa elraktározásában.Sára is elkisérte erre az útra.Sőt még a kutyájuk is.

Ez nem áprilisi tréfa,pedig április elsején fényképeztem.Megjelentek a pillangók is.Ez volt az első az idén amit sikerült lefotózni.A jobb alsó szárnya kissé megsérült.Sajnos...
Sokat nézegetem ezt a szép pillangót,miközben ámulok azon,micsoda szép tervező és milyen csodálatos művész a mi Alkotónk az Isten ,aki egy ilyen parányi kis élőlényt is ilyen szépnek teremtett.

Ez pedig a naplemente az ablakból szemlélve március utólsó napján.Gyönyörű  volt.

2011. április 4., hétfő

Szombaton és vasárnap Székelyudvarhelyen

Evangélizáló hétvége volt Székelyudvarhelyen.Péntek este Deák Zsolt brassói (meghivott )lelkipásztor szolgált.Ő az EMABISZ elnöke is.
Szombat  és vasárnap  a férjem szolgált a Máté 24:1-14 és a 2 Péter 3:1-18  alapján.
A szombat este témája :Az utólsó idők JELEI
Vasárnap este : Az utólsó idők EMBEREI
Hála az Úrnak az üzenetért,az igehallgatókért és a hivásra kimondott IGEN-ért is !
Vasárnap délután temetés is volt Udvarhely Szombatfalvi negyedében.MOLNÁR Károlyné ERZSÉBET testvérnőnktől vett búcsút a népes hallgatóság.Még a temetőbe is kiment a férjem.Én sajnos nem kisérhettem ki,mert nem sokat tudok állni lábon.(a lábom nagyon dagad az utóbbi időben).Ezidő alatt  Erdő Eszter gondoskodott megfelelő pihenésről udvarhelyi tipp-topp otthonukban.Majd Erdő Zoltán testvér is idejött kedves feleségével együtt a temetés után.Aztán innen indultunk az esti összejövetelre.Vasárnap este az összejövetel után a helyi lelkipásztor Boros Róbert és családja vendégszeretetében részesültünk.Boros testvér hozott haza hargitai otthonunkba.Korábban István József tv.és Erdő Endre tv.segitett az utaztatásunkban.Mindenért hála,hála....
Az énekcsoport szolgálata

2011. április 3., vasárnap

Újabb missziós út után

A férjem újra itthon..Efraim fiunk hozta haza hétfőn este.Innen Efraim kedden délután Kisgalambfalvára indult.Szerdán is ott szolgált.Evangélizációs hetet tartottak ott is.
A férjem  az elmúlt héten szerdán Vásárhelyen ,csütörtökön Érszőllősön,pénteken ,szombat és vasárnap Fugyivásárhelyen volt hitmélyitő szolgálatban volt.A Bányai család vendégszeretetét elfogadva,napközben még családokat is látogathatott a B.János testvér körzetében.A Fugyivásárhely-i hitmélyitő témája cimszavakban
1.Veszteg legyetek
2.Jó reménységben legyetek
3.Erősek legyetek
4.Szentek legyetek
Az Úr áldja meg mindenütt a hirdetett igét !Legyen gyümölcsöthozó fáradozás az Úr neve dicsőségére !