2010. május 16., vasárnap

Őszintén,mint egy kisgyerekNaponta százak,ezrek úgy halnak meg,hogy nem hallottak Jézus Krisztus mentő szeretetéről.
Fáj ez neked,nekünk?Tudsz-e imádkozni azokért akik még élnek,de még nem tértek meg büneikből ?Sirni olyan őszintén,mint ez a kisgyerek ?
Uram,adj nekem érző szivet,amely nem közömbös ha a saját,vagy a mások üdvösségére gondol !

Továbbadod a jó hirt :az EVANGÉLIUMOT ?

2.
És a miket tőlem hallottál sok bizonyság által, azokat bízzad hív emberekre, a kik másoknak a tanítására is alkalmasak lesznek.
Timótheushoz írt II. levél 2. rész