2014. január 30., csütörtök

Az édesapa versben emlékezik a fiára Barnabásra

2011 októberében itt a Hargitán
 régi jó családi barátainkkal kimentünk
Barnabás fiunk sirjához.A férjem ott mondta el a verset.
Nem vettem
észre akkor,hogy ezt Iván Imre testvérünk videón rögzitette.Most elhozták
 nekem ajándékba ezt a kisfilmet.Az is  kimondhatatlan ajándék volt a
 részükről,hogy ezekben a nehéz napokban (a gyász napjaiban) akkora
 nagy útat megtettek Balatonszemesről a Hargitáig,hogy egy néhány napot
velem töltsenek.A temetésre nem tudtak eljönni,mert lázas betegek voltak.
Most ez igy kellett történjen.
Felelvenitettük a régi emlékeket.1982-től tart a kapcsolatunk.
A kereszt alatt kezdődött minden.Akkor jöttek először Erdélybe.
Megújúlásra vágytak.Egyött sirtunk,együtt örültünk.Összeforrt a szivünk.
Évekkel később ott voltam B.Ákoséknál és Ivánéknál mikor szembesültem
azzal,hogy Barnabás fiunk gyógyithatatlan beteg.Mindkét család sokat segitett
abban,hogy megerősitést kapjak az erőmfeletti úton.Otthonukba fogadtak.
Ott született meg Balatonszemeshez közel Lengyeltótiban az ötödik
 gyerekünk Napsugár.A kórházból hozzájuk mentem haza és ugyancsak ők
hoztak haza mindhármunkat Zilahra.Útközben még Kémerre is betévedtünk,
de nem számitott.Újabb testvéreket ismertünk meg.Feledhetetlen,ahogy tudtak
szeretni minket.Imre ölébe fogta a kis bébit Napsugárt s miközben az újonnan
elkészült lelkipásztorlakás ajtajához értünk énekeltük kórusban:
 "Napsugárt bocsásd be hát,
Napsugárt bocsásd be hát
Tisztitsd ablakod és ajtód tárva nyisd,
Süssön Napsugár reád."

A férjem fogadott örvendezve,lelkesen minket.Most már Barnabás is (2001-ben)
és a férjem is (2014-ben) elment,előrement.
"Várnak ránk az üdvözültek odafent mennyben,
Elénk jönnek hófehérre mosott öltönyben.
Intenek,hivnak és várnak a dicsőségben,
Ó hát siessünk a Bárány mennyegzőjére. " (egy ismert ének szavait idéztem )2014. január 25., szombat

Ha valaki nem tudta követni élőben

Ma reggel a Duna tv.ben román idő szerint 8 óra 40.kor közvetitettek egy rövid összefoglalót,riportot id.Veress Ernő életútjáról,haláláról az ÉLŐ EGYHÁZ müsorban.Köszönet érte.!Én nem tudtam akkor megnézni,de  K.Hunor megosztotta ezt a you tubon,amiért ugyancsak hálás vagyok.Itt a riport .amit a vőnk Budai Lajossal lp.-ral készitettek az Udvarhelyi Baptista Imaházban és a Hargita Keresztyén Táborban.A temetés is itt volt a Hargitán.

2014. január 24., péntek

Holnap jan 25-én reggel magyar idő szerint 7óra 40-kor

A Duna tv-ben közvetitést adnak a férjem temetéséről.Imádkozom,hogy ez által is az Úr érjen el minél több embert a példaadó életről szóló megemlékezés által.Ne csupán egy törékeny testben élt emberről szóljon ,hanem a benne lakozott Krisztusról.Segitsetek imádkozni...  azért hogy minden Isten dicsőségét szolgálja.Az ÉLŐ EGYHÁZ cimű müsorban lesz közvetitve.
http://musor.tv/heti/tvmusor/DUNA/2014.01.25#07

2014. január 17., péntek

id.VERESS ERNŐ temetése -élő adás letöltve

 (Köszönjük Hunor a videót,a sok munkát.Kedves emléket örökitettél meg)
Köszönjük mindazoknak akik eljöttek ,akik imádkoztak értünk,részvétüket
 nyilvánitották,a szolgálatokat végezték.Visszatekintve ez a nap nem a gyászról
szól,inkább győzelmi ünnep.Az Úr hüséges szolgája célba ért.A mennyben is 
vártak rá.Ott megláthatta Jézus Krisztust akit oly nagzon szeretett.Én is igy 
szeretnék célba érni.VÁROM !

2014. január 15., szerda

GYÁSZISTENTISZTELET a Barnabás Ház előtt a TÁBOR udvarán

A Hargita Keresztyén Tábor megalapitása óta (1991) ez a második temetés.A fiu és az apa egymást követik.2001 szeptemberében BARNABÁS fiam,majd 12 év múlva  2014 január 6-án a férjem követte őt.Mennyegző  már volt egy párszor (soron van újra egy frigykötés a következő napokban),bemerités is volt többször is,de temetés csak kettő.Ki kell javitsam,nem is temetés volt  egyik sem, másik sem.Győzelmi ünnep!Két fáradt vándor hazaérkezett.Barnabás 11 évig tartó tolókocsirabságából,férjem pedig szivbillentyü mütétje után 18 évvel.A véralvadásgátló (trombostop) követkményeként 10 évvvel ezelőtt a férjem  elveszitette a látását előbb 80 % majd 98 %-ban,szemmütét 3-szor, baleset ,pacemaker (szivritmusszabályozó) beültetés,ezek a nagyobb dolgok,de ezenkivül glaukóma,cukorbetegség,csontritkulás miatt mankóval járás,magas vérnyomás.,stb....Tovább nem sorolom,csak megemlitem a legutóbbit : vesekő miatti erős krizis.Mindezek mellett nyáron a tábori programok lelkes szolgálattevője volt,tábori lelkigondozó,evangélizálás(mozgásérültek,gyerek-tini-ifitáborok),télen,tavasszal pedig az evangélizáló hetek alatt volt,hogy 30-40 -szer is szolgált különböző gyülekezetekben.Honnan volt ez az erő,honnan volt ez a csontjaiba rekesztett tüz ,mely nem hagyta nyugton pihenni,?Csakis odafentről.Mennie kellett az elveszetteket megkeresni .Sokan tartották  Áron és Húr-ként megfáradt kezeit az ég felé emelve (imádkoztak érte) a győzelem érdekében..Idős emberek,hivő munkatársak,barátok,rokonok,testvérek és egész családja.Azonban elsősorban az erőforrás az Úr Jézus Krisztustól áradt .Övé legyen minden dicsőség !Csodálom Istent ,hogy tudta igy betölteni beteg szolgáját annyi örömmel,vidámsággal.Haláláig  nem panaszkodott soha nehéz próbája miatt. Barnabástól is ezt tanulta..Ha valaki megkérdezte :Hogy van Veress testvér? -Szédületesen jól-válaszolta mosolyogva .Aztán igy folytatta: Ez igy jobb ,mintha azt mondanám,hogy :Erősen,de rosszul "

Barnabás fiam,mikor 7 éves volt, tudomására jutott hogy az orvosok szerint nem sokáig fog élni.(az izomsorvadás. miatt).Akkor azt mondta a két éves Napsugár húgocskájának .Tudod Napsugár én hamarabb elmegyek haza a mennybe,mint ti,és ez olyan jó.Kiállok a gyöngykapuba az angyalok mellé,nézek lefelé és ott várlak titeket,mikor jösztök.Most már együtt vannak az Úr Jézussal.
A 89-es fordulat után egy évvel Nagyváradon laktunk már.,Fiaink hazajöttek egy rövid időre.Egyik az egyetemről M.O..-ról, a másik a bibliaiskolából Angliából.Együtt volt több mint két év után az egész család. Ebéd után a közös asztalnál együtt társasjátékoztunk.HOGYAN jutunk a menyországba ?A dobókocka gurult,gurult s haladtunk előre ,meg-megálltunk,vagy visszakerültünk az út elejére ,attól függően,hogy hányasra sikerült a dobás,milyen pontokba érkeztünk be vagy ki..Barnabás és a férjem a sor végén kullogott.Mi a többiek már közel jártunk a célhoz.Egyszer csak Barnabás dobott egyet és mindegyikünket megelőzött.Elsőnek ért a célba.Utána a férjem előzött és ő másodikként ért célba.Aztán a többiek mint  jöttek sorba,arra már nem emlékszem.Talán én voltam a harmadik,ha nem tévedek...A férjem felnézett és prófétikus kijelentést tett.: Kedveseim,úgy hiszem  ez lesz a sorrend.Barnabás megy elől,én következek utána .Megyünk a menny felé.
Néhány évvel később a férjemet megmütötték Vásárhelyen.Leszakadóban volt a szivbillentyü.Életmentő mütét volt,sürgős.Ahogy hazakerült Váradra nagyon rossz állapotban volt .Készült róla egy kép is.Úgy néz ki ,olyan sárga,mint aki haldoklik.Ekkor mondta Barnabásnak.Én úgy szeretnék már az Úrhoz menni.!Mintha most is látnám Barnabást ahogy félig nevetve,félig komolyan ezt felelte : Édesapám,ne siettesse a halálomat. ,megegyeztünk,hogy én vagyok az első,aztán.........És igy történt !

2014. január 14., kedd

Hargitán a temetőkertben

Addig,mig elkészül a letöltött anyag fölteszem a férjem unokahúga által közzétett videót

Köszönöm a jelent,a múltat,de sokkal inkább a jövőt


Imádkozik a férjem ...nem gondoltam akkor,hogy számára ez az utólsó
 Reménységkonferencia 2013-ban.

2014. január 13., hétfő

Fenn a mennyben..... újra látjukViszontlátjuk egymást -/román ének Speranta/

EVÓDIA : Mit tanultam édesapámtól ?Bejegyzés ideje 2013 január 12
Tegnap volt a temetése.Ma a Székelyudvarhely-i gyülekezetben megemlékeztünk arról amit id.Veress Ernő szellemi örökségként ránkhagyott.Élete Krisztuskövetés.Evódia lányom bizonyságtétele

A videó második percében mikor a vigasztalásról van szó .../.inkább
hozz egy tejeskávét./.

NEKROLÓG

Ez a kép a női csendesnapon készült
TÉMA : A legjobb otthon
 Veress Ernő baptista lelkipásztor 1945. július 26-án született Székelyföldön, Bibarcfalván, hívő baptista szülők 3. gyermekeként. Édesanyja a terhessége alatt úgy imádkozott, hogy ha újra fia lesz, akkor az Úrnak szenteltessék. 12 évesen döntött Krisztus mellett, de az Úr nála sokkal komolyabban vette ezt a döntést, miként 15 éves korában történt bemerítkezését is - saját meglátása szerint akkor még nem született újjá. Ekkortájt a kommunista diktatúrának köszönhetően apja hívő lelkészi munkássága miatt a gyermekeket kizárták az iskolából. A gyerekek is vállalták ezt, dolgozni kezdtek - Ernő egy kovácsműhelyben, ahol sokat küzdött az „ifjúkori kívánságokkal”, főleg a parázna gondolatokkal és az ital kísértésével. Végül Isten megszabadította ezektől, és újjászülte. Elkezdett bizonyságot tenni, elhagyta a futball szenvedélyét. A gyülekezete teológiára javasolta, de Isten előbb katonának küldte.
Megszokta, hogy minden komolyabb kérdéssel az Úrhoz forduljon, és ne nyugodjon addig, amíg választ nem kap tőle. Így volt a házasság kérdésével is. Nővérétől hallott a Lupényban lakó jó hívő lányról, Ady Annáról. Imádságban Isten elé vitte a dolgot, és végül azt a választ kapta, hogy ő lesz a felesége. Házasságkötésük hit által jött létre 1968. március 17-én.
Mintegy két év múlva, miután megszületett az első gyermekük (akit később még négy követett), Veress Ernő a bukaresti Baptista Teológiára készült. Először elutasították jelentkezését, mondván, nincs hely. De mivel ő kijelentésként vette, hogy „lesz tíz napig való nyomorúságotok”, alázattal kitartott, és a tizenegyedik napon megkapta a helyét. Nehéz körülményei ellenére - eleinte alig értette a román nyelven folyó tanítást - osztályelsőként végzett.
Első szolgálati helye Szilágyballa volt, itt avatták lelkipásztorrá 1974. szeptember 1-én. Kedves testvérekre találtak a gyülekezetben, áldás volt ez a szolgálat kezdetekor. A hatóság befolyására hamis vádakkal teli lejárató cikket írtak róla a zilahi újságban, de végül megszégyenült az ellenség.
Komolyan vette a lelki életet, az imádságot, a böjtöt. Egyik ilyen alkalommal az Úr kijelentette neki, tovább kell mennie Szilágyballáról.
1977. februárjában költöztek Zilahra, ahol 14 évig szolgáltak az egyre bővülő családdal. Az Úr nagyon megáldotta a szolgálatát, megsokszorozódott a gyülekezet tagjainak létszáma. A zilahi évek alatt sok nyomorúságon ment át családjával együtt: zaklatások a Szekuritáté részéről, ételmérgezések, vallatások, lehallgatás, tűzeset, besúgások miatti szorongattatások. Mindez azért volt, mert a hatóság emberei „felébredt” lelkipásztornak tartották, és nem tudták rávenni őt a rendszerrel való együttmunkálkodásra, sem az ország elhagyására. Az állami szervek nyomására a zilahi gyülekezetnek el kellett hagynia meglévő imaházát, amelyet le is romboltak. Az Úr csodálatos gondviselése nyomán, a testvérek egysége révén egy 500 férőhelyes imaházat építhettek Zilah központi részén. Lelkipásztorként jó kapcsolatokat ápolt magyarországi és más nyugati testvérekkel, akiken keresztül sok bátorítást kapott, védelmet nyert.
Zilahon érte a forradalom 1989. végén. A forradalmat megelőző napokban 10 napig böjtölt azért, hogy Isten beavatkozása hozzon változást az országban.
A forradalom napjának reggelén még a Szekuritate karmaiban volt, de este már az evangéliumot hirdette magyarul és románul a zilahi nagygyűlésen, lecsillapítva a felforrósodott kedélyeket.
A rendszerváltás után újraszervezhették a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségét, melynek elnökévé választották. Isten vezetése alapján fogadta el ezt a szolgálatot is. Ekkor a Zilahról Nagyváradra költözött, s közben a Szövetség elindíthatta a magyar teológiai oktatást.
Szövetségi munkássága alatt részt vett öregotthonok, táborok létrehozásában, gyülekezetek megalapításában, pásztorlásában, a ROMCOM elindításában. Amit korábban nem tehetett meg, szövetségi elnökként eljutott a tengeren túlra is, Isten igéjét hirdetni, testvéri kapcsolatokat ápolni.
A kilencvenes évek közepén három nagyobb gyermeke házasságot kötött, és házastársukkal együtt lelki munkába állt.
1995. novemberében szívét megműtötték, ezután betegnyugdíjas lett. Visszavonult az elnöki szolgálatból. Isten világos vezetésének engedve feleségével és még otthon lévő két gyermekével Csíkszeredába költöztek gyülekezetplántálás céljából. Az Úr megáldotta az ugartörést, Csíkszeredában gyülekezet jött létre, imaház épült. Ezalatt az idő alatt alakult isteni indíttatás által és baráti összefogás eredményeként a Barnabás Alapítvány. 1999-ben épült fel a Barnabás Ház, melynek munkálatainál is aktívan részt vett. Izomsorvadásos beteg fia, Barnabás által Isten különleges módon megajándékozta, tanította, és a mozgássérültek közötti missziómunkával bízta meg. 2001-ben 21 éves fia mellett volt, amikor Barnabás az Úrhoz költözött.
2000-ben Székelykeresztúron kezdett gyülekezetplántálásba, ahol később Ernő fia vette át a munkát. A 2003-ban megnyílt imaház építéséért sokat fáradozott, szívén viselve a munkálatok terhét.
2002-2003. között Székelyudvarhelyen vállalt ügyintézői lelkipásztori szolgálatot. Ekkor súlyosbodott szembetegsége, amely rövidesen teljes vaksághoz vezetett. Sajnos a látása javításáért hozott többszöri próbálkozás és a fájdalmas műtétek sem hoztak javulást. Az ezzel járó korlátozást és fájdalmakat haláláig példaértékű türelemmel és alázattal hordozta.
2004-2007. között Gyergyószentmiklóson plántált gyülekezetet, épített imaházat, ahol a szolgálatban Novák Zsolt testvér váltotta, akit az Úr az ő imádságára válaszként rendelt Magyarországról.
2008-tól a Hargita Keresztyén Tábor mellett lévő házában lakott, de csak időszakosan. A csontjaiba rekesztett tűz miatt téli evangélizációs sorozatok idején hetekig-hónapokig volt távol otthonától a szolgálatban. Ilyenkor volt úgy, hogy 30-40 helyen hirdette Isten Igéjét. Nyaranta pedig a táborozó mozgássérültek, gyermekek, fiatalok, idősek számára volt áldás. Mindezekre bizonyság az interneten fellelhető számtalan rögzített prédikáció, élő közvetítés... Isten adta ehhez az erőt, a kedvet, és örömöt a törékeny testű szívbeteg embernek.
Élete utolsó napjait 2014. január 2-4. között szerető felesége, gyermekei, unokái körében tölthette az immár hagyománnyá vált évi családi találkozón. Ezen a találkozón utolsó igei üzenete ez volt a család felé: „Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek!...”Jn 13,34. Halála előtti nap, vasárnap délelőtt úrvacsorai közösségben volt a székelyudvarhelyi gyülekezettel. A délutánt és az estét pedig éjfélbe nyúlóan a feleségével töltötték meghitt egyetértésben az ige mellett, imádságban. Noha egészsége jobbnak mutatkozott, mint korábban, a mi Istenünk mégis úgy döntött, hogy hétfő reggel, munka közben magához rendeli hűséges szolgáját. Éppen úgy történt elköltözése, ahogyan óhajtotta. Mielőtt állandó gondozásra szorult volna, vagy ágyba kényszerült volna, az Úr magához vette.
Hittel vallotta Jézus Krisztusról: mindent Vele, semmit Nélküle! Legfőbb vágya és imádsága az volt, hogy gyermekei az igazságban járjanak, és hogy az Úr adjon ébredést közöttünk!
Igen gazdag szellemi örökséget hagyott hátra, melynek gondozása, gyarapítása életre való feladatunk azért, hogy az Úr Jézus Krisztus nevére újra és újra dicsőséget hozzunk. Ámen!

Az általa oly sokszor kívánt viszontlátásra vár:
Gyászoló felesége Annuska,
Fiai: Efraim és felesége Márti, Ernő és felesége Teréz
Lányai: Evódia és férje Lajos, Napsugár és férje Sándor, 14 unokája, édestestvérei, rokonsága, barátai, és az egész magyar baptista testvériség, és még sokan mások.

Útban a hegycsúcs felé

Sorakozunk egymás után.egyesével,csoportosan vagy párosan. Fel kell jutnunk a csúcsra.A férjem karjába kapaszkodva könnyebb.Ő mindig egy lépéssel előbb járt..Ebben az esetben bottal a kezében,kevés látással,mütött szivvel de még mindig ő vezet.(a Békási Szoros egyik hegycsúcsára kapaszkodunk.)Mezei Attila tv.Gyergyóból készitette ezt a pillanatfelvételt évekkel ezelőtt .(köszönet érte)
2014 január 6.án a férjem már célba ért.Ott fenn gyönyörü a kilátás.Én is igyekszem felfelé.Nem adom fel!Minden nap egy lépést teszek a Jézus oldalán,

2014. január 11., szombat

Élő közvetités a férjem temetéséről

a következő linken:

http://www.justin.tv/emabisz


Időpont :     ma délben 12-kor /helyi idő szerint ROMÁNIA/
Helyszin  :   Hargita Keresztyén Tábor  -Str .Ciucului Km.106 Székelyudvarhely és Csikszereda között feleúton.

Addig mig az adás beindul ,beteszek ide egynéhány versét

Aki mindenre elég nekem 


Most kevés nekem az,amiből sok van.
A szivem már csak egyet-egyet dobban.
Lecsendesedett.Talán meg is áll ma 
Az Égi Mester -Krisztus parancsára.
Köszönöm hát a kevés levegőt,
Lehunyom a szemem,hogy megláthassam Őt,
Aki mindenre elég nekem.
  
                        2003 december 14 (hajnali négy ) id.V.E.

Azt a reggelt várom 

Békességben feküdtem le,édes volt az álom.
Korán ébresztettél Uram,de én mégse bánom.
Veled társalogni szent és kedves óra
Megbeszéltünk mindent Uram,hallgatok a szóra.

Nem nehéz igy nekem semmi.Erőm mindenre van.
Kitünő a program Uram.Időm nem hasztalan.
Tudom,hogy már nemsokára teljesül az álom,
Hazavinni jössz el Uram.Azt a reggelt várom!

                                             Hargita 2001 id.V.E.

ELKÖLTÖZÉSEMRE
Uram,neked adtam az életem,
Megtisztítottad,jó föld lett szívem.
Az időt,a termést is Te méred.,
30,60,100-annyi mind Tied !

Megáldoztatom,vagy elköltözöm ?
A szívemben béke van és öröm,
Én Istenem,Krisztusom köszönöm !
Hogy a nemes harcot megharcoltam,
Hogy a futásomat fel nem adtam,
Hogy a hitet végig megtartottam.
Te erősítettél meg Uram.

Koronát is ígértél,és megadod,
Mikor reám virrad dicső napod.
                                             Hargita 2012 nyarán id.V.E.

                                                         

Igy találtam rá


Körbejárta imádságban a világot, leginkább éjszaka, mert sokszor nem tudott aludni. Még halála órájában is rajta volt a fehér müanyag gyürü emlékeztetőként. Érted is imádkozott. Nem tudnám felsorolni név szerint, hogy kikért, de te is köztük vagy. Szivén hordozta testvéreit és az elveszetteket.

2014. január 7., kedd

A nagytata imádkozik az unokákért és az Úrra bizza őket.Ez volt az utólsó ? !

Nagytata az unokák társaságában 2014 jan.2014. január 6., hétfő

Tegnapelőtt még együtt volt a Veress család 2014 jan.4.én

Nem hiányzott senki
Nagy volt az öröm.Az idős pátriárka /a szeretett férj és apa ,valamint nagyapa/ még megérte amire vágyott,hogy együtt legyen a család két napon át az Úr jelenlétében.Mind elfértünk a hargitai otthonunkban.(még a padlástérbe is jutott belőlük).24-en voltunk.a 14 unokával együtt nagy szeretetben.A legkedvesebb Valaki /Jézus Krisztus /láthatatlanul itt volt közöttünk.Az Ő jelenlétében kimondhatalan örömünk volt.Férjem sem küszködött fájdalmakkal.Már karácsony előtt megszünt a vesekrizise.Elment a kő a testéből ( úgy gondoljuk).Köszönet a Molnár és Szász családnak Váradról,a Jakab családnak Debrecenből  a kőtörőfű kapszulákért ,valamint a Kiss családnak Székelykeresztúron a  mirháért.Ugyancsk köszönet a goroszlói Domokos Bálintnak az immunerősitő mézpropoliszért.Mindhárom gyógyirt használta.
Tegnap még imaházban volt Székelyudvarhelyen az imaórán,istentiszteleten .Úrvacsorázott. Szeredai Laci tv.a Táborból elvitte Udvarhelyre és haza is hozta délben.Joó Erika a lánya kérte meg erre ,aki fel is hivta a férjemet telefonon Kolozsvárról .Én nem tudtam elkisérni,mert belázasodtam a tegnap reggelre .Együtt ebédeltünk,átadta az üzeneteket én is a zilahi adásból és Kecskeméti úrvacsoraosztásról egy néhány gondolatot.(élő adás volt az interneten )Délután lepihent,és este 6.kor mikor újra bekapcsoltam a zilahi adást,még Pápai tv.t meghallgatta,de már nehéz volt neki a légzés . Kiment a friss levegőre.Mikor bejött elkérdezte miről beszélt Pardi Félix lelkip.Elmondtam,nagyon örült ennek ,és még annak is,hogy olyan szép énekeket választottak erre az alkalomra. Még együtt vacsoráztunk.Meghallgattuk egy 25 percen át a http://nhb.napihangzobiblia.hu/ és együtt imádkoztunk.Tegnap kaptunk Bukarestből a nyugdijpénztártól két könyvet ajándékba.Egyet ő,egyet én.Billy Graham utólsó könyve Cime :Aproape de cása (Közel az otthonhoz )Felolvastam belőle a férjemnek néhány oldalt.Még 50 percen át Pit Popovici tv.prédikációját Sfarsitul lumii (a világ vége) is meghallgattuk.(Köszönöm Eszes Erzsike,hogy feltetted a facebookra)Pit Popoviciot ismerte a férjem ,felnézett rá.Ő volt Olah Liviu elődje.Jó volt úra hallani a hangját most kilencvenévesen 2013 óévben..Aztán nyugovóra tértünk..Elbúcsúztunk egymástól.Egyik legszebb esténk volt ay Úr jelenlétében..Hajnali 3 .kor lejött a szobájából és tett.vett a földszinten.Én is lejöttem egy pár percre ,hogy bevegyem a gyógyszert a láz ellen.Ő lent maradt ,én visszafeküdtem,Reggel nem találtam az ágyában.Gondoltam lement már a tábori gyülésre.Aztán megláttam Őt .Az ebédlőből ahol az egész család együtt volt két nap ,itt érte őt a hazahivó szó hajnalban..Az Úr adta az Úr vette magához.Áldott legyen az Ő Neve !Igazi társ volt.Könnyü volt utána mennem,mert mindig tudta mi a következő lépés.Istentől vette a vezetést.Azért imádkozom,hogy a temetésén sokan meghallják Isten üzenetét és megtérjenek.Ez volt a vágya.

id. Veress Ernő temetési gyászistentisztelete szombaton, 2014. január11-én lesz, délben 12 órakor a Hargita Keresztyén Táborban (Hargita Keresztyén Tábor/ Harghita Christian Camp ).
A virágra, koszorúra szánt pénzt, kérjük ajánlják fel a helyszínen a Hargita Tábor javára, amely édesapám szívügye volt, hogy még sok gyerek, fiatal, mozgássérült és családja megtapasztalja ott Isten szeretetét. Hisszük, hogy ezáltal is eszköz lehet ebben!

Köszönjük a sok szeretetet, kedves, vigasztaló szavakat, igéket.
Jézus él! Édesapám most már Barnabás öcsémmel együtt színről-színre áldhatja a Királyok Királyát!

Utólsó karácsonyi üzenet id.Veress Ernő részéről.

2013 karácsonyán Székelyudvarhelyen egyik utólsó videófelvételem a férjem szolgálatából a fényképezőgépem segitségével.) A  prédikációból egy kis részlet .Nekem az élet Krisztus,a meghalás nyereség ,ezt is hangoztatta  többször.
A mai nap hajnalán 2014 jan.6-án beteljesedett az Isten által nyújtott igazi nyereséggel.
Tegnap énekelték Zilahon közös karban:Nekem többet ér Jézus,mint bármi más,amit nyújthat a világ..Fizikai látása egyre romlott ay utóbbi időben,de lélekben egyre inkább tisztán látta Őt,Jézust aki mindenek előtt tisztelt és szeretett..Köszönöm Uram a férjemet Neked !.Ajándékba adtad 45 és fél évre.Hálás vagyok érte.Itt a Hargitai hegyoldalon a csendben nagyon jó helyen volt .De tudom Nálad van a dicsőségben a legjobb helyen...Barnabás fiunk is ott van már.Én is oda vágyok,mert az Úrnál a legjobb.