2014. január 15., szerda

GYÁSZISTENTISZTELET a Barnabás Ház előtt a TÁBOR udvarán

A Hargita Keresztyén Tábor megalapitása óta (1991) ez a második temetés.A fiu és az apa egymást követik.2001 szeptemberében BARNABÁS fiam,majd 12 év múlva  2014 január 6-án a férjem követte őt.Mennyegző  már volt egy párszor (soron van újra egy frigykötés a következő napokban),bemerités is volt többször is,de temetés csak kettő.Ki kell javitsam,nem is temetés volt  egyik sem, másik sem.Győzelmi ünnep!Két fáradt vándor hazaérkezett.Barnabás 11 évig tartó tolókocsirabságából,férjem pedig szivbillentyü mütétje után 18 évvel.A véralvadásgátló (trombostop) követkményeként 10 évvvel ezelőtt a férjem  elveszitette a látását előbb 80 % majd 98 %-ban,szemmütét 3-szor, baleset ,pacemaker (szivritmusszabályozó) beültetés,ezek a nagyobb dolgok,de ezenkivül glaukóma,cukorbetegség,csontritkulás miatt mankóval járás,magas vérnyomás.,stb....Tovább nem sorolom,csak megemlitem a legutóbbit : vesekő miatti erős krizis.Mindezek mellett nyáron a tábori programok lelkes szolgálattevője volt,tábori lelkigondozó,evangélizálás(mozgásérültek,gyerek-tini-ifitáborok),télen,tavasszal pedig az evangélizáló hetek alatt volt,hogy 30-40 -szer is szolgált különböző gyülekezetekben.Honnan volt ez az erő,honnan volt ez a csontjaiba rekesztett tüz ,mely nem hagyta nyugton pihenni,?Csakis odafentről.Mennie kellett az elveszetteket megkeresni .Sokan tartották  Áron és Húr-ként megfáradt kezeit az ég felé emelve (imádkoztak érte) a győzelem érdekében..Idős emberek,hivő munkatársak,barátok,rokonok,testvérek és egész családja.Azonban elsősorban az erőforrás az Úr Jézus Krisztustól áradt .Övé legyen minden dicsőség !Csodálom Istent ,hogy tudta igy betölteni beteg szolgáját annyi örömmel,vidámsággal.Haláláig  nem panaszkodott soha nehéz próbája miatt. Barnabástól is ezt tanulta..Ha valaki megkérdezte :Hogy van Veress testvér? -Szédületesen jól-válaszolta mosolyogva .Aztán igy folytatta: Ez igy jobb ,mintha azt mondanám,hogy :Erősen,de rosszul "

Barnabás fiam,mikor 7 éves volt, tudomására jutott hogy az orvosok szerint nem sokáig fog élni.(az izomsorvadás. miatt).Akkor azt mondta a két éves Napsugár húgocskájának .Tudod Napsugár én hamarabb elmegyek haza a mennybe,mint ti,és ez olyan jó.Kiállok a gyöngykapuba az angyalok mellé,nézek lefelé és ott várlak titeket,mikor jösztök.Most már együtt vannak az Úr Jézussal.
A 89-es fordulat után egy évvel Nagyváradon laktunk már.,Fiaink hazajöttek egy rövid időre.Egyik az egyetemről M.O..-ról, a másik a bibliaiskolából Angliából.Együtt volt több mint két év után az egész család. Ebéd után a közös asztalnál együtt társasjátékoztunk.HOGYAN jutunk a menyországba ?A dobókocka gurult,gurult s haladtunk előre ,meg-megálltunk,vagy visszakerültünk az út elejére ,attól függően,hogy hányasra sikerült a dobás,milyen pontokba érkeztünk be vagy ki..Barnabás és a férjem a sor végén kullogott.Mi a többiek már közel jártunk a célhoz.Egyszer csak Barnabás dobott egyet és mindegyikünket megelőzött.Elsőnek ért a célba.Utána a férjem előzött és ő másodikként ért célba.Aztán a többiek mint  jöttek sorba,arra már nem emlékszem.Talán én voltam a harmadik,ha nem tévedek...A férjem felnézett és prófétikus kijelentést tett.: Kedveseim,úgy hiszem  ez lesz a sorrend.Barnabás megy elől,én következek utána .Megyünk a menny felé.
Néhány évvel később a férjemet megmütötték Vásárhelyen.Leszakadóban volt a szivbillentyü.Életmentő mütét volt,sürgős.Ahogy hazakerült Váradra nagyon rossz állapotban volt .Készült róla egy kép is.Úgy néz ki ,olyan sárga,mint aki haldoklik.Ekkor mondta Barnabásnak.Én úgy szeretnék már az Úrhoz menni.!Mintha most is látnám Barnabást ahogy félig nevetve,félig komolyan ezt felelte : Édesapám,ne siettesse a halálomat. ,megegyeztünk,hogy én vagyok az első,aztán.........És igy történt !