2009. április 20., hétfő

Ez aztán meglepetés !


Hogy Beáta unokám már magasabb,mint én-ezt most vettem tudomásul amikor náluk voltam Keresztúron.Az utóbbi találkozás óta ez a kislány nagyot nőtt.És nemcsak ő,hanem Júlia is.Pedig,mintha most lett volna,hogy igy öleltem át a kislányok anyukáját:Terézt ott Nagyváradon,amikor a pedagógiai iskolába járt.A férjem Bukarestbe kellett utazzon (akkor a Baptista Szövetség elnöke volt)és megkért,hogy helyettesitsem a liceumban egy-két órán.(Keresztyén etikát tanitott ott.) Én elvállaltam,igaz nehezen,de nem bántam meg!(Rég volt már....mindössze harminc éve ,hogy már nem tanitottam az iskolában,ezért volt nehéz elvállalni,s főleg középiskolában) Hamar feloldódott a belső feszültségem,amikor megláttam azokat akik közé küldött a férjem.Tele voltak kérdésekkel :Hogy ismertem meg a férjemet?Hányszor találkoztunk?Mitől jó a házasságunk?Aztán alig tudtuk befejezni az órát.Ott volt a diákok között Adina (nagyobbik lányunknak Evódiának egy nagyon jó barátnője ) és ott volt Teréz ,az a mosolygós,derüs arcú szép leányka.Nagyon megkedveltem őt.(persze Adinát is ).Szivembe lopta magát.Akkor még nem gondoltam,hogy ő lesz a menyem.Aztán teltek a napok,hónapok Teréz megtért,megkeresztelkedett.Többször segitett nekem a házi munkában..Legtöbbször vasalt.
Jól fogott a segitség,mert sok vendég megfordult nálunk.Mindig imádsággal fejeztük be a találkozást.Volt idő,hogy annyira késő este volt már,hogy egyedül nem mertem elengedni abba a negyedbe ,ahol lakott. Ilyenkor hazakisértem bérelt lakhelyére. Az utcasarkon is imádkoztunk .Aztán ő akart visszakisérni.....Mintha most lett volna !Hogy telik az idő !
Most az ő gyerekei tinédzserek.Adja az Úr,hogy ők is hamar megtérjenek és úgy szeressenek imádkozni,mint az édesanyjuk.
Nagyon hálás vagyok az Úrnak mindkét menyemért!Igazi ajándékok a családunkban.Ugyanezt mondhatom teljes meggyőződéssel mindkét vejünkről.Kimondhatatlan áldások ők is számunkra.Közös a célunk,közös a terhünk és egyre nő a szeretetünk egymás felé.A békességnek,örömnek,boldogságnak a titka? Csak JÉZUS KRISZTUS ban van !Áldott legyen az Ő neve !