2012. január 31., kedd

Képek a balesetem után egy héttel

Az alábbi képek már otthon készültek.. Egy hétig voltam a korházban szigorú ágyhozkötött állapotban.Megmozdulni sem birtam a fájdalomtól ,mert a csigolyák összecsúszása miatt az idegszálak becsipődtek több helyen.Az oldalamra sem feküdhettem ,mert a sok kékség,stb ...de nem panaszkodom.Büneim sokasága miatt megérdemeltem volna a halált is,de Istennek más terve volt ebben az esetben. Szenvedéssel formál a Mester. A balesetes képeket én most leszedtem innen,ne legyen megbotránkozás belőle.Ha valakit ezzel megbántottam volna,bocsánatot kérek.Nem volt szándékos.......... A korházban néhány barátot,ismeretlenből ismerőst szerzett nekem az Úr,akikkel azóta is tartom a kapcsölatot.Az alábbi kép a betegszobában készült egy kedves,segitőkész ,egyéves hivő lány és a férjem társaságában kedvenc fám alatt.Még a Csikszeredai gyülekezetplántás idején 1997-ben vettem ezt a fenyőt.Akkor még csk 20-25 cm-es volt.Sok viszontagságon ment át,de él még most is.És nem akárhogyan.Az öntözést meghálálva napról-napra növekszik.Vajon én is,vajon te is ?? !
Nagy vigasztalás számomra az Ige amivel ma is bátoritott :Ésaiás 54:7-17-ig
Veressné Ady Anna said... Ezt a levelet jan.17-én irtam válaszul azoknak a llelkip.-nak és családjuknak,valamint más ismerősöknek akik gondoltak rám,imádkoztak értem. Válasz Lukács Jánosnak,Pető Albertnek,M.Zolinak.Kovács Gézának,Veress Imrének....... Köszönöm a bátoritást kedves testvéreim ! Sokan ezt nem értik,mi történik azzal, aki hirtelen szembetalálja magát a halálközeli állapottal.Ébredésért imádkoztam,de nem igy gondoltam el.Mégis igy kellett történjen,abban az időben,azon a helyen.Isten igy tudott a szivemre beszélni.Több mint két heti szigorú ágynyugalmam idején,kemény szenvedések árán megtanultam :Olyan rövid az élet.Használjam ki a maradék időmet,sohase fecséreljem el azt haszontalan ,hiábavaló dolgokra.Igenem igen ,a nem az nem legyen.Ne legyek képmutató.Több szeretet legyen bennem.mégpedig feltételnélküli. Az elmúlt este jött el az az idő,hogy annyira felépültem hogy megjelenjek a rendőrségen és nyilatkozatot adjak az autóbalesetről.Milyen követeléseim vannak az elkövetővel szemben.Mondtam,hogy semmi kártéritést nem kérek.Beszéltem néhány órával azelőtt a még mindig ágybanfekvő ,összeroncsolt lábú sofőrrel(őt hibáztatják a rendőrök) s elmondtam neki ,hivnak a rendőrségre mert már csak az én nyilatkozatom hiányzik.Lezárják a dossziét. Mikor mondtam,hogy az Úr Jézust keresztre feszitették kért-e tőlünk kártéritést?Én sem kérek.Akkor meghatódva mondta,hogy ő egész életében dohányos volt,de elhagyta a cigarettázást.Unitárius vallású de ő csak szokásból volt vallásos ember.Most minden este olvassa a Bibliát a baleset óta.A szomszédai,rokonai azt mondják,elment az eszed te Jóska.Ő igy felel.Bárcsak nektek is megjönne úgy mint nekem....Mikor ezt hallottam a szivem repesett az örömtől.Ime egy ember,de nemcsk ő,hanem a másik áldozat is igy keresi az Urat...Meghivtam ,hogy mindhárman akik akkor autóbalesetet szenvedtünk nagy hálával tartozunk az Istennek,hogy egyikünk sem halt meg.Eppen ezért tavasszal,ha már felépültünk annyira ,mindhárom család,sőt mások is jöjjenek fel a Hargitára egy hálaadónapra.Épitsünk oltárt az Úrnak mint Nóé és családja kik megmenekültek az özönvizkor.Tegyük mi is ezt.Nagyon örült ő is és a másik sofőr is (aki a kórházban háromszor is felkeresett)és hogyne örülnék én is.A szivem tele hálával.A két kocsi a frontális ütközés miatt totálkáros lett,de mi élünk.!Tartozunk Istennek azzal hogy szánjuk oda őszintén magunkat hálaáldozatul az Istennek.Ezeket azért irtam le,hogy megkérjelek téged,és családodat,gyülekezetedet segitsétek elkésziteni az Úr útját addig is imádságaitokkal.Lesz ébredés!De lesz kemény itélet is a gonoszok felett.Bárcsak a gonoszoknak is adna Isten még kegyelmet.Mert Ő nem kivánja a bünös halálát,hanem a bünös,hogy megtérjen és éljen.JÉZUS ÉL?én is élek ! 2006 ban Efraim fiam javaslatára blogot (internetnaplót) kezdtem irni.Előbb más neve volt,de tudom,nem véletlenül változtattam rajta.Előbb csak igy JÉZUS ÉL,majd egy kevés idő multán hozzátettem :én is élek!Eszembe jutott az Ige Mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az embernek Fia is szégyelni fogja azt, mikor eljő az ő Atyja dicsőségében a szent angyalokkal. /Márk 8 ,38 /A balesetem óta akár az orvosi rendelőben,akár most legfrissebben a rendőrségen,vagy az orvosi vizitkor is a kórházban mindig késztetést érzek arra,hogy elbeszéljem mindenkinek milyen jó és kegyelmes az Úr .Ámen ! January 17, 2012 8:18 PM

2012. január 30., hétfő

Ismét jelentkezem

Most már nem a HARGITÁRÓL,hanem DEBRECENBŐL .Gyógyulni jöttem .És jó hogy jöttem.Isten alakitotta igy az utamat,hogy idáig értem.Útólag is olyan hálás vagyok Istennek,hogy Efraim fiam itt Debrecenben találta meg élete párját drága menyünket MÁRTIT.Mikor ezt a jó hirt meghallottam akkor 94-ben ( épp Amerikában voltunk -az AQMERIKAI MAGYAR BAPTISTA GYÜLEKEZETEK KONFERENCIÁJÁ-ra hivatalosak)nagon örltem.Efraim hivott fel Magyarországról és közölte velem a jó hirt.Nem ismertem,nem hallottam addig erről a lányról,ezért azt kérdeztem a fiamtól :Hivő ez a lány ?Szereti az Urat ?A fiam válasza megnyugtatott,sőt megörvendeztetett :Igen ,hivő.Szereti az Urat.Fiatal .Még csak 18 éves.Örvendtem nagyon.Ennyi elég volt.Máig sem bántam meg,hogy akkor előre igy megtelt a szivem hálával Isten felé,hogy elsőszülött fiunknak hivő társat rendelt az Úr.Efraim akkor már 6-ik éve Magyarországon élt.DE azt nem is sejtettem akkor,hogy Isten mindkettőjüket
visszahozza Erdélybe.És az lett.1996 óta Erdélyben vannak .Ott szolgálják az Urat.És én most Debrecenben a MÁRTI szüleinél.Tehát otthon vagyok itt is az anyatársék otthonában.Talán soha nem éreztem annyira azt mint itt a ZSOLTÁROK 4 :4 -et ,,TUDJÁTOK MEG?HOGY KEDVELTJÉVÉ VÁLASZTOTT AZ ISTEN .JÓ ,hogy Efraim tanácsát elfogadtam és ő elhozott ide.Az Úr gondviselése volt,hogy még idejében orvoshoz jutottunk,csontsebész főorvoshoz,valamint egy kedves rezidens orvosnőhöz Izabellához,aki felfedezte,hogy komoly veszélyben vagyok.A vesém már alig szürte a sok folyadékot.Fölteltem vizzel.Már alig jutottam levegőhöz.Lábam,mint két feszes oszlop..úgy megdagadt.Isten kezében eszköz volt,hogy elrendelte a megfelelő kezelést.Izabella babát vár ,a másodikat a családban.Imádkozom,hogy az Úr áldja meg őt és családját.Tapasztalja meg ,hogy aki másnak segit őmaga is segitséget kap Istentől. Ma délelőtt a DEBRECENI 1-es számu baptista gyülekezetben voltam.Épp Dobos Péter testvérünk szolgált.Emlékeztem arra amikor ő mutatta be az Úr előtt a gyülekezetnek ötödik kisgyerekünket NAPSUGÁRT.(Akkor még Zilahon laktunk.Ma már Napsugár lányunk 2 gyerekes édesanya,lelkipásztorfeleség.Marosvásárhelyen laknak.) Érdemes meghallgatni a Dobos testvér szolgálatát a Józsué 1 részéből.Szivből -szivbe szállt az üzenet.Nekem sokat jelentett,nagy áldást.Mivel egy csendes vasárnapja volt a gyülekezetnek(a fiatalok az ifjusági Konferencián voltak igy megkértek egy bizonyságtételre.Volt idő...igy 20 perces-re sikeredett,de a Trinityben már csak 12 perc.Köszönöm az Úrnak a lehetőséget és a testvéreknek ,hogy meghallgattak.Mindig csak arról szeretnék szólni ami Isten dicsőségét szolgálja.Ez az imádságom mindhalálig.Uram segits ebben !Tehát a debreceni 1-es számu gyülekezet ma délelőtti programját meg lehet hallgatni itt A Trinity gyülekezetről a Facebookon Steiner tv ma esti bejegyzése : Pastor Jozsef Steiner posted in Trinity Church, Debrecen. Köszönöm testvéreim a hivogatást és a sok... Pastor Jozsef Steiner 9:34pm Jan 29 Köszönöm testvéreim a hivogatást és a sok munkát. Több mint 200 ember a teremben, az Új Forrás látogatása, Annus néni szolgálata, csodás vendéglátás... Hajrá misszionáló gyülekezet! Itt pedig a ma délutáni ünnepély a Trinity Baptista Gyülekezetben. Megjegyzés : A piros betüvel irt linkekre ha rákattintotok,bejön az adás amire utalok Steiner József lelkip.testvérnek lélekemelő igehirdetése ami a megtérésről és bemeritésről szól.(Szeretném ha majd valaki venné a fáradtságot és ezt a prédikációt irott formába öntené)Sok tétovázó ember,aki nem meri felvállalni ,vagy bizonytalan ebben a dologban világos,érthető magyarázatot kapna.A Szentlélek munkája volt ez a tiszta tanitás.Áldott legyen az Úr ! A másik öröm,hogy a bemeritkezők között ott volt Csiszár Bernadett s vele együtt több zilahról elszármazott testvér,vagy éppen Székelyföldről: Kovács József és kedves felesége.Ők jelenleg Kétegyházon laknak.Menyük Orbán Viktor rokonságába tartozik.Sok áldás volt ebben a találkozásban is. Bernadett nagymamája Máté Paliné: Annuska néni volt az én második anyukám,mikor Zilahra költöztünk.Ő és a férje Pali bácsi is már a mennyben vannak,de unokájuk bizonyságtétele itt hangzott el ma délután.Érdemes meghallgatni... A harmadik ,pedig amilyet még sohasem láttam...A 7 bemeritkező egyike egy Perzsiából származó ember(jó barna )Iránból.Itt van a menekülttáborban.Az interneten fedezte fel ezt a Trinity gyülekezetet.Felesége Finnországban van,ő is megtért.Most a bizonyságtételéhez 3 nyelven kellett megszólalni.Ő perzsául,valaki leforditotta angolra,aztán angolról Józsi leforditotta magyarra.Hallgassátok meg.CSODÁLATOS ! Eljött közénk az Isten országa.Az Úr bővitgeti országa határait.IRÁNT is elérte... A negyedik :Délelőtt és délután eljött velünk az imaházba egy József nevű lelki nyugalmát kereső buszsöfőr innen Debrecenből.Most volt először ilyen helyen.Az elmúlt héten Efraim fiunk itt az apatársék lakásán elbeszélgetett vele,imádkozott vele és ma együtt voltunk az Úr jelenlétében.Steiner Józsi és kedves felesége Csilla elbeszélgettek vele és hisszük,hogy az igemeg nem hullt hiába. A bemeritkezők mig átöltöztek vizes ruháikból...alkalom került a Veressné Ady Anna bizonyságtételére itt Az ötödik : a szertetvendégség itt a TRINITYBEN A hatodik Mezei Attila jó hirei a tegnapról a Gyergyói hegyekben történtekről itt a cigánymisszióval kapcsolatosan KÁLVÁRIÁM cimü blogon található .A Google keresőbe beirni :KÁLVÁRIÁM és bejön Mezei Attila blogja Gyergyóból.Érdemes hozzá ellátogatni. U.I. A fenti képek a Trinityből elég gyenge minőségüek,de remélem eljut hozzám Steiner Józsi feleségének Csillának profi felvételeiből,s akkor majd minőségi képeket láttok.Köszönöm kedves Csilla a segitségedet ebben a dologbanT

2012. január 15., vasárnap

Interjú két kisunokámmal karácsony után

Evódia lányunk kisfia Máté és Napsugár lányunk Sára kislánya a nagymama által kihirdetett pályázatra egy egy rajzzal benevezett.Ott a kezükben a rajz és miközben beszélünk a gyermek Jézus születéséről,izgatottan várják mi lesz a jutalom.A jutalomosztást a kamera nem rögzítette már,mert az akkumulátor lemerülőben volt,de a mennyben lévő kamera mindent rögzített.A gyermekek imádságát és azt a csekély ajándékot is amit kaptak,fenn ez is fel van véve. Ha majd megnőnek ezek az unokák ,lehet e kis videó által emlékeztetőt kapnak talán többször is az életükben,hogy ők kisgyermekként milyen örömmel megosztották volna szobájukat és a szívüket is hogy helyet adjanak Jézusnak.A pályázatot Isten is kihirdette.Neki sokba került ,kimondhatatlan árba az ajándék átadása.Egyetlenegy Fiát adta adta nekünk ajándékba.És mi mit tettünk e kimondhatatlan ajándékkal.Keresztre feszítettük,csúfoltuk,gúnyt ütünk belőle.Ezek voltak a halálos sebek.Nem csak a korbácsütések,szegek a kezében,lábában,töviskorona a fején,hanem az amikor majdnem mindenki elhagyta Őt.Milyen szomorúan mondta a Gecsemánéban Lukács 13,34 Jeruzsálem! Jeruzsálem! ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, a kik te hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk az ő kis csirkéit az ő szárnyai alá, és ti nem akartátok! Elgondoltam ,én is hányszor és hányszor másfelé szaladtam,időmet ,energiámat pazaroltam arra.hogy keressem azt a helyet ahol nagyobb oltalmat,de ugyanakkor több szabadságot élek meg.És nem találtam.Bűnös,kifáradt ,csalódott szívemmel amikor szárnyai oltalmába menekültem a legjobb helyet találtam meg.Elfogadott.Megbocsátott.Szennyes öltözetemet magára vette ,s a kereszten is értem imádkozott.Nemcsak barátaiért,hanem még az ellenségeiért is. János 15,13 Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért.Kell e ennél nagyobb szeretetre várnod _Fogadd be még ma a Királyok Királyát,hogy elkerüld a bűneid büntetését.Ő még vár rád.Még tart a kegyelem.Ne késsél,siess,siess hamar Hozzá. A legszebb nap az lesz itt az életedben,mikor az Ő családjába kerülsz,igazi ,tiszta életű hívők közösségébe.Szeretnéd ezt?Keress,kutass,hogy megtaláld. Aztán a várva-várt igazi nagy nap az majd akkor lesz amikor e földi életünk vége tér.Ha hűségesek voltunk mindhalálig Hozzá,ha jámbor szolgaként teljesítettük feladatunkat,meglesz a jutalom.A koronázás nagy napja.Egyik énekíró így ír erről Kapok egy csillagos ragyogó koronát,ama szép honba fenn odaát.Amikor lelkem a mennybe száll,Kapok egy ragyogó,csillagos koronát. A másik ének : Én úgy várok egy napot,mikor koronát kapok,Vőlegényem érkezik,Dicső fényben tündöklik.Ó mily szép lesz az a nap,Jöjjön már a pillanat,Jézusom a szívem vár nagyon....... Amikor megkapom én is a meg nem érdemelt ,kegyelemből kapott jutalmat a koronámat odateszem a lába elé-Tegnap este olvastuk az esti Igéből ezt a csodálatos jelenetet amibe János apostol bepillantást nyert. Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő!" 9És amikor az élőlények dicsőséget, tisztességet és hálát adnak a trónuson ülőnek, aki örökkön-örökké él, 10leborul a huszonnégy vén a trónuson ülő előtt, és imádja az örökkön-örökké élőt; koronájukat is leteszik a trónus elé, és ezt mondják: 11"Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett" " (Jelenések 4 rész 8- 11)

Ma egy hónapja történt a balesetem

Levél, távolban élő rokonomnak, de nem csak neki, hanem minden testveremnek, barátomnak, ismerősömnek. Köszönjűk kedves, drága rokonunk József a jókivánágokat.A z autóbalesetem után történt, hogy épp mikor hazakerültem a kórházból, hallottam a zilahi gyülekezetben a bizonyságtételedet. Annyira megörültem, hogy hallhattam arról, mit végez az Úr felétek ott Münchenben, gyülekezeteitekben, hogy nem birtam ki, hogy ne reagáljak erre. Azonnal a zilahi baptista tv adásának üzenõfalára irtam, hogy a közvetités után az adás adminisztrátora adja át örömteli köszöntésemet számodra. Remélem át is adta. Meg kell jegyeznem, beteljesedett rajtam akkor az az ige a valóságban is, hogy a jó hír erősiti a csontokat. Bár egyetlen csontom sem tört el a baleset miatt 65 évesen(ez csodák csodája) Az orvosok, az asszisztensek is mind csodálkoztak. Frontális űtkőzéskor engem mint gyalogost kirepitett az útszéli partról a mezőre az egyik kocsi hátsó oldala a mezõre arccal a földre,bal kezem a mellkasom alatt...stb. Kovács Pista kolozsvári testvér szavaival élve :magasröptű repűlésem volt...És ez igy igaz. Kómába estem reggel 10 orától este sötédedésig. Ezalatt én egy sötét alagútban voltam,de a világosság felé tartottam. Közben éreztem,hogy a vállamon egy egyre növekvő kidudorodásból hirtelen kibomlik a szárnyam és az ég felé repülök. Örültem ennek a szárnyalásnak. Aztán egy adott pillanatban szárnyaim elgyengültek és mélyrepülésbe kezdtem,vagyis zuhatam és leestem. Mikor kinyitottam a szemem,észrevettem,hogy egy ágyba zuhantam és ez nem más,mint a csikszeredai kórház intenziv sebészeti osztálya. Felismertem a helyet az ablak előtti súdár nyìrfákról. Hirtelen az éjjeliszekrényemre tekintve már egyre éberebb állapotomban egy csuhéból készitett kis angyalkát lpillantottam meg gyönyörű szárnyakkal. Hogy megörültem hogy ezt láttam. Hisz emlékeztetett korábbi szárnyalásomra kómás állapotomban.Valami csodálatos érzés fogott el.Küszkködtem az örömkönnyeimmel.Igazi karácsonyi előzetes ajándék volt számomra. Majd később megtudtam,hogy egy ANNA nevü kb.9 évében járó kislány készitette sajátkezüleg és az anyukája Lázár Iru tette a szekrényemre, hisz ő értesült leghamarabb a balesetemről. Iru ,tehát Irénke férjével és három gyermekükkel a csikszeredai gyülekezethez tartoznak.a férj Ede a Sapientia Egyetemen tanit es a gyülekezet egyik előljárója. Irénke a feleség pedig a Budai családból való,Budai Lajos a vőnk egyik húga.Áldja meg őket az Úr azért is, hogy hosszú évek után Budapesti lakhelyüket ,állásukat feladva Csikba költöztek, hogy az elkezdett gyülekezetplántálásba besegítsenek. Ebben a balesetben is ami most történt velem 2011. dec. 15-én az Úr keze védett meg, ezt határozottan állitom. Áldott legyen az Ő neve! Ezt az esti viziten megjelenő orvosoknak és növéreknek is elmondtam. Ott volt az Úr keze, ezért nem törtek el a csontjaim. Kōszönõm kedves Jozsef a te bizonyságtételedet is,így útólag is amit elmondtál ott Zilahon,azokat a jó hireket messze földről. Megerősödtek csontjaim és .még erősödnek ezután is,csak halljak még ilyeneket sokak ajkáról ezután is. Most is alig várom a reggelt, hogy megvirradva a neten keresztül újból ott legyek szeretett gyülekezetemben Zilahon és részese lehessek az Isten által előre elkésszített áldásoknak. Most újból itt vagyok Ernő fiunk családjában,miután ismét egy erős rosszullét után pénteken délután a csikszeredai kórház sürgősségi osztályán kötöttem ki.Többórás kivizsgálás után kiderűlt,hogy ismét közel voltam a halálhoz. Az EKG V2-ős majdnem egyenes vonala és más analizisek is együttvéve azt igazolták,hogy a szív tahikardiája,az EKG anormal(ezt románul igy irták a kórlapomon) állapota,valamint a magas vérnyomás és még egy hörghurut is ....ezek egyúttvéve okozták az erős rosszúllétet. Az Uré a hála ,jobbanlettem. Újra csoda történt velem. Azt egész rosszullétem alatt éreztem és hittem is,hogy ez ami velem történik most ez egy kivülről való levegőbeli hatalmasságok részéről történő sátáni támadás. Azt is tudtam,hogy a Győztes oldalán állok. Az Úré a háború. Övé a végső győzelem is. Ő az erősebb fegyveres. Az Úr azt mondta a köv.napon is az áhitat igéjében. Gyönyörködjél az Úrban és megadja szíved kéréseit.( a 37-ik zsoltárban),majd ezt: Jöjjetek énhozzám mindnyájan kik megfáradtatok és megterheltettetek. Én nyugodalmat adok néktek. Hozzá jöttem kéréseimmel, majd terheimmel is és Ő megnyugtatott. Most újra egészen jól vagyok testben,lélekben egyaránt.Csikszeredából péntek este hazafelé térve hatalmas hóviharba kerültünk Ernö fiunk kocsijában ülve.Bár betértünk a Tábor felé,hogy a dombon föl eljussunk a házunkhoz,a domb alján a kocsink hátsó kerekei egy mélyebb kátyúba kerültek,valósággal besüllyedtünk a nagy hóba. Ernő a volánnál maradt,Teréz meg én hamar kiszálltunk,hogy megtaszitsuk a kocsit hátulról.Többszöri nekirugaszkodás után (talán hatodik alkalommal) a kocsi kikerült a kátyúból és ekkor megértettük,nekünk nem fel a dombtetőre, hanem Székelykeresztúrra kell tartanunk. Ez egy jel volt az Úrtól.Megértettük ezt. Utólag még most is csak csodálom,hogy két gyönge nő: Teréz a menyem ő erősebb, de csak egy törékeny testben élő (előtte levő napokban egy erős influenzán esett át), aztán a magam erőtlenségéről, tehetetlenségéről ne is beszélve, egyik kezemet még nem is nagyon tudtam még használni...arra a kezemre estem a balesetkor, korábban elkékülve, most még dagadt állapotban, eldeformálódott csuklóval stb...hogy is volt annyi erőnk, hogy kinyomjuk a kocsi hátsó kerekeit ? Persze a kormánynál ülő Ernő besegitésével párhuzamosan? És ez volt a csoda. Mikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős, mondja az apotol, valamint: Nem erõvel,nem hatalommal, hanem az Én Lelkemmel- ezt pedig az Úr mondja. És így történt ez esetben is. Már rég egyik kedvenc Igém a Zsoltárok könyvéből: Az én Istenemmel még a kőfalon is átugrok. Az én Istenemmel..de csak Vele. Még csak annyit,hogy akkor elindultunk végül is Székelykeresztúr felé,tovább is hatalmas hóviharban Vlahitan, Udvarhelyen keresztül. A nagyteherautók mind leálltak. Tűkörsima jeges,csúszós úttest. Hosszú kocsisortorlódás,majdnem csak lépésben haladtunk. Hosszú és életveszélyes útunkon csak imádkozni és énekelni tudtunk. Énekeltünk teljes átéléssel .Talán soha igy még nem tudtam énekelni így azt az éneket: Mester a bősz vihar dűhöng....Végül sikerült éjfél előtt még ideérni szeretett csendes kis imaházunk lelkipásztori lakásába ahol most Ernőék laknak már több mint tiz éve, ide Székelykeresztúrra. Isten hatalmas! Isten kegyelmes és szeretete oly nagy velem szemben, hogy most már altatók nélkül alszom. Az orvos is az utóbbi ezt javasolta ,ellentétben a korábbi orvosom javaslataival. Néha felébreszt az Úr mint most is,de olyan jó az Ő oltalma alatt élni. Ma vasárnap még itt vagyok délelőtt a neten keresztül Zilahon,délután is egy kicsit talán egy órát,aztán szeretnék este 6-ra átlépni ugyancsak ilyen módon egy most is nagyon szetetett,kedvelt gyülekezetembe a Nagyvárad-i Belvárosi Baptista Gyülekezetbe, hogy lássam is az atyafiakat akik szintén sokat imádkoztak értem,értünk most is, de nemcsak most. Aztán halljam az énekeket, szolgálatokat, igehirdetést, hogy velük együtt áldásban részesüljek az Úr jelenlétében. Remélem most nem fog akadozni az adás úgy mint a múlt alkalommal. Ezt Kulcsár Ib. nekem elújságolta. Férjemet is biztonságban tudom. Ő jelenleg a Hargitai otthonunkban maradt édes testvérével,tehát Violával. Igy nyugton vagyok afelől, hogy jó kezekben van, de méginkább hiszem azt, hogy az Úr oltalmazó karjaiban. Most ebben az időben neki sok erőre van szűksége. Kérlek titeket imádkozzatok érte, hogy ismét megerősödjön. KÖSZÖNÖM! Hétfőn, ha az útviszonyok megengedik újból hazatérek, ha az Úr is úgy akarja és élünk, hogy újra együtt legyünk, s hálát adjunk az Úrnak,valamint néha Isten szerinti szomrúsággal fájjon nekünknagyon az, hogy a bün csak sokasodik ezen a földön,de örüljünk annak,hogy van még kegyelem,lesz még összetöretés, lesz még egy nagy ébredés,csodák sorozata közeledik felénk. Megdöbbentő amelyik Igével befejezem, ugyanez Igével kezdtem a bizonyságtételemet a Hargitán szilvesztereyő fiataloknak (persze a betegágyból mobilon keresztül továbbitva a Táborba. Itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Isten Házán...(1 Pét  4:17), de inkabb most mig élünk, mig el nem jön a végítélet napja. Van még kegyelem. Éljünk vele. Tartsunk bünbánatot. Térjünk vissza az Úrhoz! Ő szerető karokkal várja megtérni vágyó tékozló fiait!  ÁMEN !  Istennek egyik megkegyelmezettje : Veressné Ady Anna 2012 január 15-én Székelykeresztúrról

2012. január 8., vasárnap

Újévi jókivánsàg

Egy újévi imádságot ajánlok testvéreim figyelmébe:
 
Ó szelíd és alázatos Jézus, hallgass meg.

Mások megbecsülésének a kívánásától szabadíts meg Jézus.
Mások szeretetének a vágyásától szabadíts meg Jézus.
Mások dícséretének a kívánásától szabadíts meg Jézus.
Az elsőbbségben részesítés kívánásától szabadíts meg Jézus.
A tanácsom kikérésének a vágyásától szabadíts meg Jézus.
Mások helyeslésének a kívánásától szabadíts meg Jézus.

Azon félelmemtől, hogy megaláznak, szabadíts meg Jézus.
Azon félelmemtől, hogy semmibe vesznek, szabadíts meg Jézus.
Azon félelmemtől, hogy megszidnak, szabadíts meg Jézus.
Azon félelmemtől, hogy bírálgatnak, szabadíts meg Jézus.
Azon félelmemtől, hogy megfeledkeznek rólam, szabadíts meg Jézus.
Azon félelmemtől, hogy nevetségessé tesznek, szabadíts meg Jézus.
Azon félelmemtől, hogy igazságtalanul bánnak velem, szabadíts meg Jézus.
Azon félelmemtől, hogy meggyanúsítanak, szabadíts meg Jézus.

Jézus add meg a kegyelmet vágyni arra, hogy másokat szeressenek jobban, mint engem.
Jézus add meg a kegyelmet vágyni arra, hogy másokat becsüljenek többre, mint engem.
Jézus add meg a kegyelmet vágyni arra, hogy a világ szemében mások növekedjenek, én pedig legyek kisebb.
Jézus add meg a kegyelmet vágyni arra, hogy mások legyenek kiválasztva, én pedig legyek félretéve.

Assisi Ferenc olasz szerzetes (1181 – 1226)

(Az itt közõlt idézetet az Erdélyből elszármazott Chicagóban munkálkodó Lukács János lelkipásztor leveléből idéztem)

2012. január 3., kedd

A balesetemről hivatalosan az Udvarhelyi Hiradóban

http://uh.ro/itthon/kozelet/8282-sulyos-baleset-tortent-szentegyhaza-kozeleben