2010. május 7., péntek

Konferencia után ,konferencia ....

Tegnap és ma nem volt net.Valami történt a szolgáltatónál.Hála az Úrnak ma este fél nyolc körül sikerült kijavitaniuk a hibát és igy a Merényi Zoltán tv. igehirdetéséből egy kis izelitőt kaphattunk a program végén..Hála az Úrnak az üzenetért és a közvetitőkért.
Ma én is konferencián voltam a férjemmel itt a Táborban.A zilahi konfihoz képest ez minikonferencia volt,amolyan előkészitő konferencia a nagyobbszabású Reménységkonferenciára. Előreláthatólag ,ha az Úr éltet, szeptemberben lesz megtartva itt a Hargitán a mozgássérültek és gondozóik részére.Ez is országos keresztyén konferencia lesz.Miután Barnabás fiam megálmodta és meg is érte,hogy Nagyváradon legyen egy szeretetvendégséggel összekötött találkozó a mozgássérülteknek,a következő álom volt egy üdülő épitése a mozgásérülteknek.Ez is megvalósult Isten hatalmas terve és sok-sok testvér segitségével.Erről beszél a BARNABÁS üdülőház a Hargita Táborban.Bob Donaldson Angliából és Veress Barnabás Romániából álmuk beteljesedését látva ,az épületet csodálva elmondhatták a bibliai agg Simeonnal együtt:
"Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszéded szerint, békességben:
30.
Mert látták az én szemeim a te üdvösségedet,
31.
A melyet készítettél minden népeknek szeme láttára;
32.
Világosságul a pogányok megvilágosítására, és a te népednek, az Izráelnek dicsőségére./Lukács ev.2:29-32/"
Ők is meglátták,Barnabás még a ház müködésébe is belepillanthatott,a Kápolnaavatást is megérte és mindketten hazamentek az Úrhoz.Egyik előbb,másik valamivel később.Ők elmentek,de az Isten dicsősége fénylik tovább a Házban és a Ház felett.Köszönjük az Úrnak azokat akik mertek ,akik vállaltak elég sokat ahhoz,hogy a Barnabás Ház mind e mai napig müködjön.Hogy voltak önkéntesek,akik épitkeztek,voltak akik adakoztak,voltak és vannak akik továbbálmodnak./lásd :Szász Imre,Kulcsár Imre,Margaret Robison,Jeni Donaldson,az angliai Mission to Europe részéről Ross Evans és még sokan mások,akiket nem is tudnék felsorolni,de a jutalmuk nem marad el.Az Úr pontos nyilvántartásában ott vannak a névtelenek is.
Mi pedig tovább álmodunk...Már van egy néhány éve,mióta felvetődött először bennünk ez a gondolat:szervezni egy országos találkozót.Nem volt aki ezt akkor kivitelezze,szervezze.Istennek szüksége volt egy emberre,aki ezt tovább szorgalmazza és felvállaljon egy ilyen szervezést.És megvan az ember.Kiss Ottó Brassó környéki lelkipásztor személyében.Ma még társakat is kapott a szervezéshez,többek között Mezei Attila testvért,aki fiatal hivő lévén már jónéhány keresztyén jellegü mozgássérült és gondozók találkozót szervezett:pld.kirándulás a Gyilkos Kőhöz a Békás-i szorosban,halászat,csemeteültetés,karácsonyi program stb.Novák Zsolt gyergyói misszionárus testvérünk jó támasz volt mindezek kivitelezésében.Isten adott még hegyi mentőket,halászokat ,vállalkozókat is segitségül és még sorolhatnám...
Mennyire hálásak lehetünk azért is,hogy a Barnabás ház itt épült fel a Tábor területén.Akár a minikonferencia,akár az országos konferencia lebonyolitásában mekkora áldás,hogy van ez a Tábor.EU-s követelményeknek megfelelő konyhája van,most még az ebédlő is bővül ujabb helyekkel.Modern vendégház épült a volt istálló helyén BÁRKA a neve ...sporttevékenységeknek megfelelő pályák,játszótér a kicsiknek,trambulinok és még sorolhatnám.Hála az Úrnak a Tábor igazgatóért B.Gyula tv.-ért,aki tervez még mindig ,vendégeket fogad,ügyeket intéz, dolgozik és dolgozik....