2009. május 27., szerda

Ady Endre megtérése


Örök hajlékodba fogadj be UramÖrök hajlékodba fogadj be Uram!

-Ady Endre utolsó napjai-

Kovácsy Margit diakonissza testvér (1890-1984) szívenütő sorokat jegyzett föl a csucsai presbiter, az írófejedelem Ady Endre haláltusájáról, mint egyike annak az imaközösségnek, amely a költő agóniáját a Megváltó irgalmas szívére bízta:

„Dr. Szabó Aladár (akkor a Filadelfia Diakonissza Intézet elnöke) mondta el nekünk, maga köré gyűjtve a diakonissza testvéreket:

„Testvéreim, akik tudnak Ady Endréről, a költőről, kérem, segítsenek érte imádkozni! Versei a mi hívő keresztyén elvünket sokban botránkoztatják, inkább nem értjük „forradalmi” hangját, ő most nagy beteg, halálosan beteg. Elmentem hozzá, bejelentés nélkül, mint lelkipásztor mentem. Amikor megtudta, hogy ki vagyok, dühösen kiáltotta: „Kisöprűzném inkább, mint közelembe engedném!” Én mégis bementem, kértem, hogy azt engedje meg, hogy imádkozzam vele. A fal felé fordult, de a Miatyánkot –ajkai mozgása elárulta- velem mondta. Hangtalanul vette a búcsúzásomat, és arra a kérésemre, hogy másnap eljöhetek-e felületesen bólintott. Másnap már nem söprűvel fogadott, harmadnap meg ezzel: „Már vártam lelki atyám!”

Állapota napról-napra rosszabbodott, de a lelke nyiladozott. Ötödik nap, amikor még öntudati világossággal beszélt, azt kérdezte: „Lehetne-e azt kérni Istentől, hogy most, amikor lelkem legmélyéig elfogadtam bűnbocsánatát, kegyelmét, végezze el Isten, hogy verseimet úgy vegyék az emberek, hogy bennük Istent kerestem, és Őt akartam dicsőíteni?” Ezért imádkoztam vele utolsó, öntudatos óráiban is.

Kérem a testvéreket, hogy a nagy költőért, aki most haláltusáját vívja, most velem együtt imádkozzanak.”

Így emlékezem erre az imafeladatra, amit elnökünktől a költő halálakor kaptunk.”

(Közölte a Sarkadi Habakuk Ifjúsági Társaság 2004. évi húsvéti körlevele)

SzeghalomSzeghalmon is jártunk.Vasárnap délelőtt a kis gyülekezetben tagfelvétel volt.Négyen készülnek bemeritkezni.Egy tinédzser lány (a helyi lelkipásztor elsőszülött gyermeke )valamint három nő akik világi környezetből jöttek és tértek meg.De jó volt a bizonyságtételüket meghallgatni!
Gáll Lajos lelkipásztor vendégei voltunk vasárnap délben.Tizenhatnak kellett teriteni két részletben.A lelkipásztor testvérünknek tíz gyermeke van,és polgári foglalkozása .Hivatalban dolgozik hétköznaponként.Itt tért meg egyik kollegája is,aki már egy közeli településen missziózik.Ők talán a hatodik babát várják nemsokára.Igy is szaporodik a kis gyülekezet.
Hála érte az Úrnak!
Gáll testvérnek volt egy meglepetése számunkra.Megszerezte az egyik hirlapból azt a cikket,ami Ady Endre megtéréséről szól.Mi a család jól tudtuk ezt,mert édesapám annakidején a menyőben levő Ady rokonok elbeszéléséből tudomást szerzett erről,de igy irott formában még nem olvastun róla.A versei nyomán tudtuk ugyan,hogy Ady a halálos ágyán irta a legszebb verseket,de a kommunista érában nekünk a tanárok úgy adták elő,hogy Ady Endre élete végén megzavarodott,azért írt istenes verseket.Ám dehogy!Ez a dokumentum is,amit most szeretnék közzétenni,egészen másról beszél.

Itt egy szelíd ember ! /ahogy én megismertem/


Merényi Zoltán-békési lelkipásztor
Az elmúlt napokban a Hargitán a női csendesnapok alkalmával a mottó ez volt:
SZELÍDSÉG- minden nőnek jól áll !
(Szerintem a férfiaknak is jól áll)

Velük is találkoztunk


Kulcsár Sándor Amerikából

Mészáros Kálmán - Magyarország

Emlékeztető?-talán......(ők tudják)


Ott Békésen nagyváradi testvéreinkkel is találkoztunk.
Hüséges munkatársak voltak ők,akár az irodában,akár a
gyülekezet bizottságában.Hüségesek most is !

Missziós Konferencia


Ez is Békésen volt megtartva- két hét különbséggel.
A budapesti nemzetközi hivő gyülekezet,valamint a debreceni Trinity gyülekezet és még kettő,tehát összesen négy ,tagfelvételt nyert ezen a napon a baptista közösség soraiba.A képen a budapesti nemzetközi bapt.gyülekezet lelkipásztora beszél angol nyelven.Tolmácsolja Bukovszky Ákos testvérünk.