2012. május 28., hétfő

Pünkösd ünnepén : Gazdag program,áldott alkalmak

             10 órától pedig a nagyteremben,szintén a Szappanos utcában                                                        


Délután háromtól Hajdúböszörményben voltunk az idősek otthonában  istentiszteleten
Látogatóban Id.Király Andris tv-nél az idősek otthonában Hajdúböszörményben.Ő Váradról jött át ide idén februárban.Felesége évekkel korábban elköltözött az Úrhoz.Ők voltak Váradon a legközelebbi szomszédaink.
Együtt énekelünk Zsiga bácsival Jucika nénivel.Zsiga bácsi látássérült,de a hallása és a memóriája kitünő.
A férjem születési adatait ,a gyermekeim nevét mind tudja a férjem önéletrajza alapján.A felesége olvasta el neki a könyvet.

                                                 Megérkeztem a szállásomra -nyolcadik emelet.Vacsora előtt még ellátogattunk virtuálisan CLEVELANDBA ,meghallgattuk Efraim szolgálatát (most már élőben ),azután átmentünk Zilahra ,hogy részt vegyünk a bemeritési ünnepélyen.Dániel unokánk keresztelkedett.Összesen tizen tettek vallást hitükről.Amikor Topai Árpád imádkozott,vagy éppen amint Lajos vőnk mint pásztor és mint apa a fiához beszélt a bemeritő medencében,  az én arcomon is peregtek az öröm és hála könnyei.Vagy ha éppen Szabolcsot és Tibort láttam ugyanigy.A többieket nem annyira ismerem,de őértük is nagy hála van a szivemben.Főleg,hogy egyszerre ennyi férfi követte egymást a bemeritő medencében.Ilyet ritkán látni.Bodor testvér szolgálatát,a férjem bizonyságtevését is szorongó szivvel hallgattam.Áldást kértem rájuk és én is kaptam sokat ,kimondhatatlant.Áldott legyen az Úr az Ő hatalmas munkájáért amit láthattunk és hallgathattunk most itt !
Ha valaki szeretné megtekinteni a bemeritési ünnepélyt , megtalálja a köv.linken :http://www.livestream.com/newchannel/popoutplayer?channel=baptistatvzilah&clip=pla_3b28edb3-81c4-4bd4-85f3-8adf6cee163d&time=6826
Áldott ünnepeket továbbra is !

2012. május 24., csütörtök

Mütét után

Ismét itt vagyok Debrecenben.Efraim és Márti hoztak át a határon már több mint egy hete.
Tegnap azaz kedden volt a mütétem.Sokféle vizsgálatot kellett elvégeznem előtte,mivel altatásban végezték a mütétet.Két óra hosszát voltam a mütőben.Annyi erősitést ,bátoritást kaptam  az Isten igéreteiben,az igékben a felkészüléshez,hogy ezzel az Úr elvette a szorongásaimat.És milyen sokat jelentett nekem az,hogy tudtam, vannak akik imádkoznak értem.(családom,barátaim,ismerőseim )Megigérték.Ezúton is köszönetemet fejezem ki nekik, de elsősorban az Úrnak amiért biztositott az Ő jelenlétéről,
aztán az orvosoknak,növéreknek a jó hozzáállásért.Itt emlitem meg Dr.Egri László főorvos urat Budapestről aki ismeretlenül bár,de email.levelében a mütét sikeréhez a  legjobbakat kivánta nekem.Ő olyan mély hitü keresztyén orvos,hogy mütét előtt betér a templomba és imádkozik a sikeres mütétekért.Bárcsak sokan követnék példáját.

S most itt hadd köszönjem meg vendéglátó családomnak Katának és Péternek (Márti menyem szüleinek)akik minden ügyes-bajos dolgomban segitségül voltak,vittek-hoztak a korházig és vissza ,sőt a pihenésemről is gondoskodtak nyugodt hátteret biztositva.Violának,Akosnak és a messze távolban levő István bácsinak is köszönöm a reámfigyelést és mindazt a szeretetet melyet irányomban tanusitottak.
A mütét előtt választanom kellett.Egyik opció volt,hogy el kell fürészelni a rosszul forrt csontot és pótlásul a lábomból kellett volna csontot kivenni a pótláshoz.Hosszabb idő a gyógyulás,több órás mütét,lényegesen nagyobb ár de korrekciós szempontból jobb.A másik változat kisebb mütét,elmúlik a zsibbadás de nem lesz olyan erős a kéz mint lehetne.A  második mellett döntöttem.Az orvosom szerint ha a panaszaim súlyosbodnak,a nagyobb mütétet később is el lehet végezni.(gondolom nem kerül sor erre)
  Hála az Úrnak a mütét sikerült ,nem lépett fel szövődmény.Az orvos szerint a zsibbadás is meg fog szünni napok,hetek múlva.Egyelőre még a fájdalmak dominálnak,de türhető.Nem szedek fájdalomcsillapitót.
.Örülök,hogy megoszthattam a bennem levő reménységet másokkal  .(a mütőben is).Ez örömmel tölt el.Pontosan tegnap reggel olvastam a vezérfonalból a Máté 10,32 Ha valaki vallást tesz Jézus Krisztusról az emberek előtt,Ő is vallást tesz arról a mennyei Atya előtt....
Ma este könnyekre fakasztott Evódia lányom blogbejegyzése http://nonekszulettem.blogspot.com.Milyen jó,ha  van ilyen gyermek , aki  a sok munka, elfoglaltság dacára tudtára adja az édesanyának ,hogy gondol rá.Felelevenedtek bennem az emlékek.Köszönöm kedves EVÓDIÁM !

2012. május 4., péntek

Sorstársaimnak :szeretettel

Azoknak,akik jelenleg kisebb vagy nagyobb próbákkal,nehézségekkel kell szembenézzenek

Elvitte a szél
A liget területén lévő pázsit közepén kinyílott egy pár pitypang. Az egyik szép sárga virágú, erős fejletettebb volt, mint a többi. Derűs képet nyújtott, mint a májusi este. A virág hamarosan magba szökött. Hópehelyhez hasonló, könnyű kis ejtőernyők övezték a magjait. Terveket szőttek és találgatták: - Hol tudnak majd gyökeret verni? - Ki tudja? - Csak a szél tudja. Egy szép napon elragadta őket a szél. A magocskák belekapaszkodtak az apró kis ejtőernyőkbe és tovarepültek. - Sziasztok... Sziasztok. Többségük sikeres repülés után mezőkön, kertekben kötött ki. Csak egy volt közülük, amelyik nemsokára egy járda szegélyében lévő kis hasadékba esett. Csak egy jelentéktelen kis rögben kapaszkodott meg. - Ez mind az enyém - mondotta. Fontolgatás nélkül helyet foglalt. Csírát és gyökeret engedett a szűk kis repedésben. Pár méterre tőle egy düledező padocskán egy fiú üldögélt. Tekintete zavart és felindult volt. Nagy gondja lehetett, mert kezét ökölbe szorítva, kétségbe esve hadonászott. Észrevett két gyenge kis levelet a cement közötti repedésben. - Kár a gőzért, nem fogsz boldogulni, úgy jártál mint én - és eltaposta a fiatal hajtást. Másnap észrevette, hogy a megnyomorgatott hajtás kiegyenesedett és a két levélből négy lett. Hosszú ideig szemlélte a bátor kis hajtást. Sőt, naponta visszatért hozzá. Föltűnt neki, hogy rövid időn belül kinyíltak a sárga virágok és virítottak mintha boldogságukat hirdetnék. Az idő múlásával a fiú úgy érezte, hogy a harag és a megalázás fájdalma enyhülni kezd benne. Kiegyenesedett és teleszívta tüdejét friss levegővel. Érezte, hogy a gondjai tovaszállnak. Megvan! Nekem is lehetséges egy újrakezdés. Nevetni és sírni szeretett volna. Megsimogatta a virágokat. A növények is megérzik, ha szeretik őket. A pitypangnak is ez volt élete legszebb napja. Ne kérdezd a széltől, miért ragadott magával. Küzdj, dolgozz akkor is, ha a cement rideg keze fog tartva.
                                                      Forrás http://jonas.reform.

Kedvenc versem


Mécs László: Tavaszi zsoltárValaki rálehelt a hegyek hósüvegére
s az óriások felujjongtak: végre!

Valaki rálépett a folyók jegére
s mikor százezer folyón megroppant a jég,
a vizek felharsantak: végre!

Valaki elindította délről a darvakat,
fecskéket, gólyákat, kakukkokat,
hogy idejében elérkezzenek az ünnepre.

Valaki pacsirtákat nyilazott a magasokba
s azóta csivogva csörgedez, csurran a csupa likas égből,
csivogva csörgedez, csurran a csudakék muzsika.

Valaki fehérbe, pirosba, sárgába öltöztette a fákat.
Valaki felcicomázta a tüskebokrokat is,
hogy évenkint egyszer ők is szépek legyenek.

Valakinek gondja van, hogy zöldüljenek a vetések,
legyen csalán és gyöngyvirág, mézfű és nadragulya
és mindenek öltözzenek ünneplőbe.

Valaki vadakat járat az erdőkben,
nyuszikat rejteget, őzeket riasztgat,
rókákat ravaszkodtat, mókusokat mókáztat,
farkast és futrinkát futtat, méheket rajoztat.

Valaki simogatja a fűzfák sárgán szűzlő haját,
mint én a kétnapos libuk hátát
s mint Kanadába induló paraszt cserepes tenyere
csecsemője harmatos kacsóját az állomáson.

Valaki tavaszt, változást patakoztat a világra:
sziklákból, földből, állatokból
hangokat, színeket, szirmokat, változást csihol ki Valaki.
Csak belőled nem bír ünnepet csiholni, Ember!

A fecskéket felhozta hozzánk: és kitavaszodott;
ha téged felvinne északra: megsűrűsödne a hóhullás;
ha levinne délre: befagyna a tenger, Ember!
Ha fölnyilazna pacsirtaként az égre:
örök feketeség borulna a világra...


Nem mondom: bőröd bizsereg neked is,
cigánnyal húzatsz, örülsz a szeretődnek,
arcizmaid mosolygósdit játszanak,
- de agyvelőd tekervényeiben borzalmak tanyáznak:
fekete kőszakadékokban fekete haramiák.

Pedig a többi csak játékszer:
felhúzta Valaki a fákat, folyókat, férgeket,
naprendszereket, üstökösöket:
pontosan járnak és lejárnak egyszer...
„És látá az Isten, hogy jó...”

Csak rólad mondotta a rettentő igéket:
„megbánd, hogy embert teremtett a földön...”

Mert te volnál az Isten gyönyörűsége:
- és te vagy az Isten golgotai gyalázata, Ember!
Te volnál az Isten gyönyörűsége:
- és te vagy az Isten hétfájdalma, Ember!
Te volnál az Isten atyai szelídsége:
- és te vagy az Isten hetedízigleni haragja,
hiába állította fel a villámhárítót a Golgotán, Ember!
Te volnál a teremtés koronája:
- és te vagy a teremtés csődje! Ember!

Te vagy az Isten állandó nyugtalansága,
te vagy az Isten boldogtalansága,
tavaszodj végre akarata szerint, Ember
és légy az Isten boldog békessége. Amen.

(Forrás: Napkelet IV. évf. 6. sz. 1920. jún.)

2012. május 3., csütörtök

Palánta Misszió Hírlevele április 2012

---------- Továbbított levél ----------
Feladó: Palánta Gyermek-Lélek-Mentő <palanta@enternet.hu>
Dátum: 2012. április 12. 19:23
Tárgy: Napsugár
Címzett: Zsolt <novak@n-tel.hu>


Kedves Palánta Olvasóm!
Ezt a kisfilmet ma hajnalban néztem meg. Egy 5 éves kislány, a határon túlról, Hargitából, mondja el rajta folyamatosan, hosszú perceken át, szóról-szóra a Tavaszi kirándulás ajándék CD-ről az evangélium történeteit. Nem “betanulta”, hanem, ahogy hallgatta, megmaradt benne. Érezhető, ahogy “hirdeti az Isten Igéjét”, és “leteszi a voksot” az Úr Jézus mellett, mert érti, amiről szól, és szívéből akarja, hogy más is megértse ezt. Amikor néztem, elkezdett rázni a zokogás – igazából még nem tudom, csak sejtem, milyen lesz az majd, amikor meglátom (Veled együtt), hogy mit végzett el a sok százezer hangzó anyag a kisgyermekek életében, hányan és hányan nem lettek öngyilkosok, nem mentek bele felelőtlen, korai szexualitásba, nem hagyták el szeretteiket, nem tettek le arról, hogy “csakazértis” jók legyenek... amikor ezt meglátjuk majd, át fog minket járni Isten jósága, gondoskodása, szeretete, amivel mentette, és menti a gyermekek és felnőttek lelkét, életét! S mi mindebben benne lehetünk! Csodálatos!

Köszönöm mindazoknak, akik részt vettetek, részt vesztek velünk együtt ebben a gyermek-lélek-mentő munkában! Hálás vagyok, hogy erőt kaptunk, és a Palánta “nem adta fel”.
Tisztelettel és szeretettel: dr. Kováts György (a Palánta munkatársaival).

2012. május 1., kedd

Ó mily hü barátunk Jézus (ének)

Napfény ömölt szivembe ma (ének)