2015. május 31., vasárnap

HALOTT VOLT 13 órán át,,majd visszatért az ÉLETBE,ez igaz,van élet a halál után

A BARNUTIU GAVRIL testvér esete aki tetszhalott volt 13 órán át és visszatért az életbe ,nagy hir volt a 70-es években.Mi akkor már a Szilágyságban laktunk .Hivták ezt a testvért és járt helyről-helyre bizonyságot tenni arról h.van halálon túli élet.Sokan felvették akkor magnószalagra a bizonyságtételét,majd 1990-ben videón is rögzitették.Járt Szilágyballán is a gyülekezetben.Ismert volt az eset ,mert Szilágysomlyó közel van Zilajhoz.Megdöbbentett sokakat az,hogy a hullaházban a ravatalozóasztalró felkelt ez a Gavril és a rácsos ajtón keresztül kérte,h.nyissák ki az ajtót.Egyértelmü volt,hogy feltámadt a halálból.Puskás doktort,akit a videón sokszor emleget Gavril testvérünk én is ismertem.Világhirű orvos lett,mert feltalált egy olyan gyógyszert a gyomorfekélyre amelynek kb.100 százalékos gyógyitási esélyei vannak.Ezt a Wikipédia is megerősiti.Puskás doktor múlt hónap 4-én távozott e létből,Gavril testvérünk pedig 2009-ben fejezte be földi pályfutását Aradon.Nyugdijas koráig egy olyan cégnél dolgozott,ahol a főnök megkérte,menjen vissza a szülőföldjére Somlyó környékére és hozzon még 10 olyan hivő embert mint amilyen ő...Megbizható hivő ember volt haláláig.Mikor Váradról Zilahig utazom vonattal,autóval Márkaszéken megyek keresztül,mindig Gavril testvér jut eszembe.Ő ott lakott mikor történt a fenti eset.Ehhez hasonlót éltem én is át akkor amikor volt a kerékpáros balesetem ,amikor egy vályogház tető alatti faláig ugrott a biciklim és a fejemmel letaroltam egy félmétert a házsarokból.Kómába estem,nem volt remény a felépülésemhez.Akkor én is megjártam a mennyet.Nem akartam visszajönni.Sok helyen bizonyságot tettem erről.A férjem könyvében is le van irva az eset.Én még élek és élő példája vagyok annak,Azóta is Ő a legkedvesebb számomra.Vágyom oda ahol Ő van.Addig meg végzem a feladatomat, amit rámbizott. U.i. Az Úr Jézus elmond egy esetet a gazdagról és a koldus Lázárról.A Lukács 16-ban azt mondja a gazdag hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájok, megtérnek! 31. Ő pedig monda néki: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. Tehát Ábrahám válasza egyértelmü.Sajnos napjainkban is ugyanez a helyzet.Annyiszor és annyiféleképpen szól az Isten,s olyan kevesen vannak akik megértik az Ő szavát.Én olyan boldog vagyok,hogy hitet nyertem.újjászülettem és van örök életem.Uram,köszönöm neked és azt kérem,hogy ezen a napon is legyenek olyanok,akik engedelmesség által hitet nyernek ajándékba. HALOTT VOLT 13 ÓRÁN ÁT Barnutiu Gavril

Húsvét és pünkösd között hol is voltam ? Beszéljenek a képek

Az első két kép Érszőllős fiatalok ,valamint 3 kisebb unokám,a harmadik kép Szilágypir,a negyedik,ötödik,hatodik ,hetedik Nagyvárad Rogériuszi Román baptista gy.40 év a szolgálatban ,volt teológusok és özvegyeik találkozója,majd a nyolcadik Nagyvárad Betlehem,aztán újra Érszőllős pengetős zenekar,majd Perecseny :látogatás Tőtős Márton tv.nél,,aztán két kedves családnál Érszőllősön,,aztán Békésen M.O.-on,majd Tőtős tv.-nél,,aztán Ákosékkal Balatonszemesen,Köves Anikóéknál Gyálon,,Féder Marikánál Budapesten,Kiss Tibiéknél szintén Budapesten,Hajdúböszörményben a Szeretetotthonban Füstös Gyula tv-rel és aztán végül sikerült meglátogatnom Szabó András tv-rel Zalán Dániel testvérünket Nagyváradon.Az ő udvarukon készült a legutóbbi kép.Olyan mint egy botanikus kert.Innen pedig irány a Hargita.Itt is nagyon szép.SZERETEM...