2012. február 3., péntek

Az ima ereje

Hála az Úrnak,csendes éjszakám volt.Már egyre ritkábban köhögök.A légutak kitisztultak.Pedig gyógyszert ebben az esetben nem szedtem.Hiszem,hogy imádkoztak értem valakik.És Istennek úgy tetszett,hogy meggyógyitson.Köszönöm !
Efraim három éves volt,amikor megtanitottam neki az alábbi verset.:

Rakéta-hajó   


Valaki ma értem imádkozott.
Nem, nem bírom máskép megérteni
Az édes enyhülést, mely elfogott.
Valaki értem jól imádkozott.
Imája roppant kezdő-sebességgel
Megragadott, és végtelenbe vitt,
Sötét sorsommal búgva befutotta
Az Isten-távol fény-mérföldjeit.
Mellette naprendszerek múltak el,
Mint vonat mellett éjjel házikók, -
Jézus kikötő-szíve várta már
Az értem kilőtt rakéta-hajót.
És szóltak ott fenn: Jól van, hát legyen.
Függesztessék fel ma este a fátum, -
Egy órára, míg a nap lemegyen,
Legyen neki szabadság, kegyelem.
S egy óráig, míg a nap lebukott,
Áldottam gyöngyházfényű ég alatt
Az ismeretlen rakéta-hajót,
Mely értem Isten trónjáig halad.
Kolozsvár, 1928 június 9

A köhögésről hálaadással

Újra megpróbált állapotba kerültem.Ugyanis az elmúlt éjszaka nagyrészt ülve aludtam.Olyan hörghurutot szedtem fel a baleset után,hogy nehezen kászálódok ki belőle.Még a kórházban történt,hogy egyik éjjel kilyukadt a jeges palack amivel borogatták a kék ütődéseimet,majd a Hargitán is kétszer megfáztam,aztán a sürgősségin ahol rögtön fel is fedezték,hogy heveny hörghurutom van,majd ezt tetézte a sok röntgenes kivizsgálás,legutóbb pedig a Computer Tomográf Marosvásárhelyen,ahol negyed órán át hütötték úgymond a gépeket a ventillátorok s engem is ezzel együtt )

Nappal is,de inkább éjjel,ha lefekszem,mindegyre köhögnöm kell. Segit valamennyire az állapotomon,ha ülő helyzetben vagyok.De ezt is áldásként kapom.
Eszembejut Barnabás fiam,aki 10-ik évétől 21 éves koráig izomsorvadásban szenvedett.Ráadásul halála előtt 2 évvel súlyos hörghurutos állapotba került.Akkor Csikszeredában laktunk.Köhögni nem tudott.Fulladásos rohamai voltak.Egyszer látom,hogy nem kap levegőt,kékül,zöldül az arca.Ösztönösen,vagy pedig az Úr inditott erre,most sem tudom...hamar felkaptam az ágyból és lábánál megfogva fejjel lefelé lógattam a föld felé.Lassan,de végül kicsúszott a légutakból az a flegmacsomó,ami miatt lett a légszomj.
 Megkönnyebültem.Barnabás is .Akkor mondta el nekem,hogy nehéz pillanataiban ellfogta a haálfélelem.A Sátán kisértette .De nem győzött a kisértő.Miért?Mert eszébe jutott a soron következő ige ,ami a Jelenések Könyve 3-ik részének eleje volt.Mikor olvastam neki a kijelölt igét eljutva a 8-ik versig,azt mondta :Ez az !
Jel 3,8   
Tudom a te dolgaidat (ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, a melyet senki be nem zárhat), hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet.

 Igen,a Sátán be akarta csukni az ajtót,de az Úr nyitott ajtaját senki be nem zárhatja.Igy van.Tessék megmondani  édesapámnak,hogy amikor meghalok ,a temetésemen ezt az Igét olvassa fel és erről prédikáljon. Az Úr ha kinyitotta nekünk a kegyelem kapuját azt senki be nem zárhatja.,csak egyedül Ő...
.Két évvel később Barnabás az Úrhoz költözött.Szépen,nyugodtan felkészült a halálra.Nem volt halálfélelme.Megvárt,mig a fővárosból hazaérkeztem aznap,hogy megbizonyosodjon arról ,hogy megkaptam a vizumot Amerikába a női konferenciára 2001-szeptemberére HOUSTON_ba.Ez még július 19-én volt.
Ő beszélt rá,tegyem meg ezt a lépést.Mivel szeptemberben lenne ez a Konferencia ,ő már akkor az Úrnál lesz és nekem,mint édesanyjának jót tesz a haláleset után elutazni messzire,távol az otthontól ...feledni.Igaza volt.Az amerikai vizumot megkaptam még aznap.
,Este vacsora után elolvastam a 20-ik zsoltárt (itt tartott az olvasással),hálát adott és adtam az Úrnak,hogy teljesitette a kivánságait,meghallgatta kéréseit.
És aznap éjjel ő is megkapta a vizumot a mennybe.Nem tizéves vizumot

Huszonnégy óra alatt két vizum.Egyik ideig-óráig való,a másik örökérvényü.
Amit ez esetből tanultam :

1) Fulladásos rohamok között jöhet a Sátán és megkisérthet a halálfélelemmel,Ám ott van előttem egy nyitott ajtó,amit senki be nem csukhat, csak az Úr maga.Ő nyitotta meg nekem,Ő zárja be mögöttem.
2) A másik :amig élek , soha nem szeretném elfelejteni: adjak hálát azért,hogy tudok köhögni.
/Bár a szenvedő alany számára igen kellemetlen,mégis hasznos jelenség.A köhögés ugyanis a légútak megtisztitására szolgáló igen fontos védekezőreflex./ ...  (irja a VITAL)
Azóta ezt is megköszönöm!
Hála neked Uram,hogy tudok köhögni !