2009. június 14., vasárnap

HARGITA-/ Keresztyén rendőrök konferenciája !

Ugye,ilyesmiről ritkán hallani ?De van!.....Létezik,....ez nem mese ! Talán épp harmadszorra rendezték meg itt a HARGITÁN a keresztyén rendőrök találkozóját.Nagy többségben románok,de vannak magyar nemzetiségü rendőrök is.Áldott legyen az Úr!
Egy része úgy tért meg,hogy amikor a 70-es 80-as években Nagyváradon az Olah Liviu  testvér munkálkodása idején az Úr adott egy nagy lelki ébredést a baptisták között,olyan sokan mentek a gyülekezetbe,hogy nem fértek benn,kiszorultak.Persz,hogy a nagy tömeg a járdát is,majd az út egy részét is elfoglalta.(Ceusescu aranykorszakában ez hatalmas port kavart fel)
Kivezényelték a rendőröket,hogy rendet csináljanak,irányitsák a forgalmat.Aztán az lett ebből,hogy közbe-közbe ők is egy-egy kicsit meghallottak a hirdetett igéből,akár közvetlen,vagy közvetve is.És az Ige(Isten beszéde) nem tér üresen vissza-ezt maga az Úr mondja.Ésaiás 55,11
Igy történt,hogy közülük többen megtértek.Olyanok is,akik hivő szülök gyermekei voltak,de elkerültek a nagyvilágba,eltávolodtak az Úrtól és  itt megtalálták Jézus Krisztust.A rendszerváltás után született meg az a gondolat bennük,hogy alakitsanak egy országos keresztyén szövetséget.Hála az Úrnak,hogy folyamatosan nő a taglétszámuk.
Mig Csikszeredában laktunk a kis,frissen alakuló gyülekezetünkbe is kezdett járni egy rendőr.Aztán megtért,bemeritkezett.Hivő feleséget Váradon talált,úgyhogy elköltözött erről a vidékről,de tudunk róla.Boldog családja van.Egy egyetemista lányt vett feleségül.Azóta már gyermekük is van,és hűségesek az Úrhoz.
Ma délben fejeződött be a konferencia.Férjem két alkalommal is lement meghallgatni az előadásokat,énekeket.Azt mondta,hogy még olyan jó erős hanggal és buzgón nem hallott férfiakat énekelni,mint most ezeket .Legtöbbnek itt volt a felesége is.
Majd képet is teszek föl erről az alkalomról.
Ti akik olvassátok e sorokat,kérlek,mostantól kezdve imádkozzatok a keresztyén rendőrökért,hogy minél több kollégát megnyerjenek az evangéliummal.És ha valahol rendőrt láttok,imádkozzatok azokért is,hogy ha még nem találta meg őket az Isten szeretetete jöjjön el ennek az ideje is számukra.
Tehát rendőrviccek helyett imát mondani !-ÁMEN !

Kovásznán bemerítési ünnepély lesz ma

Igen,Kovásznára szeretnénk elérni ma,ha az Úr is jónak látja.Két évvel ezelőtt voltunk Kovásznán kezelésen.Akkor a gyülekezet hivogatott az istentiszteletre barátkozókat is.A igeszolgálat befejezésekor négyen előrejöttek,hogy követni akarják az Urat.A lelkipásztor János Csaba,a missziomunkás Fehér Sándor és még más tv-ek szorgalmas munkája nyomán és elsősorban az Úr kegyelme által ezek a barátkozók megérettek a bemerítésre.Dicsőség és hála érettük az Úrnak !

Ha a Biblia lenne a mobilom

Mi lenne, ha a Bibliánkat úgy kezelnénk, mint ahogy a mobilunkat? Mi lenne, ha mindig magunkkal hordanánk?

Mi lenne, ha mindig visszafordulnánk érte, ha otthon felejtettük?
Mi lenne, ha az igékre úgy néznénk, mint az sms-ekre?
Mi lenne, ha ajándékként adnánk?
Mi lenne, ha vészhelyzet esetén elsőnként ezt vennénk elő?
Mi lenne, ha úgy tekintenénk rá, hogy nem tudunk nélküle élni a mai modern világban?

Mert a Biblia olyan, mint a mobilunk. Összeköt Istennel, ezáltal is tudunk Vele kommunikálni, aki ezen keresztül is válaszol.

És miért jobb a Biblia, mint a mobil? Mert soha nem kell a térerő miatt aggódnunk, ugyanis Jézus Krisztus a kereszthalálával megteremtette a száz százalékos lefedettséget az egész Földön és kiontott vérével aláírta azt a szerződést, mely örökre szól, és állja minden számlánkat, így ingyenesen hívható...