2013. január 11., péntek

J.Annamária kérésére

leirom a korábbi blogbejegyzésben emlitett ének szövegét :

A mennyország ablaka nyitva áll 
És árad a drága erő. 
A szivem csupa öröm ,
Mióta Uram nekem Ő.
 Bün terhétől megszabaditott, 
 Már tiszta fehér a ruhám. 
 A mennyei mannával táplál 
 Örvendezek nap-nap után.
Ezt az éneket amikor énekelte a kómából lassan magához tért Efraim és Ernő, az intenziv osztály átváltozott. A halál árnyékának völgyéből elérkeztünk a menyország ablakához.Onnan csak úgy áradt az erő látványosan.Megjelent közöttünk az Úr..A fiainknak gyenge,erőtlen énekhangja elért a mennyei csatornán keresztül Vincze bácsi füléig .Mikor imádkoztam ,a gyermekek is imádkoztak.Elfeledkezve magukról, ők csak a bácsi gyógyuásáért könyörögtek. Vincze bácsinak csak úgy csorgott a könnye , és azt kérdezte tőlem :Egy olyan bünösnek mint ő,nyitva van a mennyország ablaka ?Igen !- feleltem.Ezt hitből mondtam,pedig korábban nem ezt gondoltam. Vincze bácsit éjfél felé hozták be az intenzivre egy másik osztályról.Az asszisztens azzal nyugtatott meg,türjem el a kiáltozást,mert hogy csak órái vannak a betegnek. Esetleg reggelig ha kibirja.Óriási fájdalmai vannak,ugyanis begennyezett már a vére is..Az amputált lábat ami gennyessé vált tovább csonkitották, de a fertőzés nem állt meg,tovább terjedt.A legnehezebb óráim voltak nekem is.Előttem ott a két eszméletlen gyermek akikről a szolgálatos orvos azt mondta ,talán jobb lenne,ha meghalnának,mert a súlyos agyi károsodás miatt bénult,tehetetlen állapotban élnének tovább,ha megmaradnak.. Anyai szivem mig ezeket a gondolatokat emésztette, akkor jött ez a beteg esete, ráadásul.Nem is lett volna olyan nehéz,ha nem hallottam volna mindegyre ahogy fájdalmai között Istent szidalmazta.És ez volt a nagyon nehéz.Ám amikor rámkérdezett a mennyország felől, csak azt mondhattam amit az Úr Jézus mondott:Van mennyország ,és neki is nyitva áll,csak térjen meg.A kereszten az egyik latornak is volt kegyelem.Elolvastam neki is az aznap kapott igémet:"hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai"../.János 9:3b /Elkérte tőlem a kis bibliát és megcsókolta.Egy hét múlva miután Kolozsvárt is megjártuk a beteg gyermekeinkkel,meglátogattam Vincze bácsit és igéretemhez hiven vittem neki egy kis Újszövetséget.Rövidesen ő is hazakerült a kórházból.Isteni csodaként meggyógyult.  Csak két év mülva találkoztunk vele azon a bizonyos keresztségen, amiről az előző bejegyzésemben irtam.Ott ismertem fel őt a bemeritő medencében ,amikor láttam,hogy segitséggel tud csak oda belépni, és hangzik felé az ige Torma testvér ajkáról : 4. Mk 9,45 " jobb néked sántán bemenned az életre, mint két lábbal vettetned a gyehennára, a megolthatatlan tűzre. Ráismertem :Ez Vincze bácsi ! Ő is megismert.Az ő vendégei voltunk akkor ebédre.Felesége is vele együtt az Urat szolgálta nagy örömmel még a vendégszeretetben is.
Hála,kimondhatatlan hála van a szivemben azért,hogy fiaink is hamar felépültek s ahogy felnőttek ,megtérésük után az Úr szolgálatába álltak.Ma teljes idejü lelkimunkások a missziómezőn.Áldott legyen az Úr neve !
1Sám 2,6 Az Úr öl és elevenít, Sírba visz és visszahoz. 

2013. január 9., szerda

Tegnap volt 35 éve

hogy a két nagyobb fiunk balesetet szenvedett. 1978 Január 8-ka volt... egy szombati nap, amikor a nagyszülőknél vakációzó Efraim (8 éves)és Ernő (6 éves) egy szánkós balesetben közel kerültek a halálhoz.A temető egyik magas dombjáról a velük száguldó szánkó egy négy méteres mély betonárokba zuhant.Koponyatörés,agyrázkódás mindkettőnek.Ezenkivül válltörés,dobhártyabeszakadás,szemsérülés stb.Mindkettő kómában hol hosszabb,hol rövidebb ideig.Imahét volt éppen ,mint most is.Sokan imádkoztak értük.Most utólag is azt látom,hogy mennyire hathatós a hivők buzgóságos könyörgése.Isten meghallgatta az imádságokat.Gyermekeink visszatértek az életbe.Csodálatos gyógyulásban volt részük rövid idő alatt.A balesetnek évek múlva semmi nyoma nem maradt a testükben.De a lelkükben viszont olyan nyomot hagyott ami egész életükre kihat.Hatalmas a mi Istenünk. Két év múlva egy olyan bemeritésen vettünk részt,ahol a 29 bemeritkező között Vincze bácsi is ott volt a feleségével együtt.Korábban ez a Vincze bácsi a fiainkkal együtt küzdött a halállal az intenziv osztályon.Egy ének érintette meg a lelkét:A menyország ablaka nyitva áll..... Elkezdte olvasni a kis Újszövetséget amit tőlünk kapott,majd felépülése után féllábbal ugyan,de első útja az imaházba vezetett.A mag kikelt és Istené a hála megtalálta az Urat.Néhány évvel ezelőtt találkoztunk vele az evangélizáló istentiszteleten Erkeden.Több éven át gondozta beteg feleségét.Hü maradt az Úrhoz.Tavaly értesültünk arról,hogy Vincze bácsi az Úrhoz költözött.Nem élt hiába. Mert kedveli az Ur az Ő népét,a szenvedőket szabadulással dicsőiti meg.Zsolt.149:4.