2008. május 14., szerda

Ma van a Zsuzsa mennyegzője Jeruzsálemben


Emlékeztek Zsuzsára ?A fenti képen lelkesen énekel a gyerekekkel.Bordó pulóverben van.Ő az a lány akit gyakran emlegettem a blogbejegyzéseimben.Az elsők között volt akit komolyan érdekelt :megismerni az Urat,új életet kezdeni ,engedelmeskedni Neki.Megtért,megkeresztelkedett és szolgálta az Urat.Tanári egyetemet végzett,szerette nagyon a gyerekeket.Miközben angol nyelven tanitott énekeket,aranymondásokat a Bibliából igyekezett az Úr Jézus szeretetét is átadni a gyerekeknek.Voltak hullámvölgyek az életében,kísértések,de adott neki kimenekedést az Úr.Jó munkatárs volt.Nagyon hiányzik nekünk.Mégis örülünk,hogy az Úr rendelt neki hivő házastársat mégpedig Izráelből.Zsuzsa elég korán elveszitette az édesapját,aki csak 14 éves koráig nevelhette.Igy a Zsuzsa és még két fiutestvére nevelése,tanittatása az özvegy édesanyaára hárult.Hős anyuka,aki mindhárom gyerekét iskoláztatta fogtechnikusi keresetéből.Biztos nem volt könnyü.Volt egy periódus amikor egyszerre volt mindhárom fiatal az egyetemen, Marosvásárhelyen.A legnagyobb fogorvos lett,a középső (Zsuzsa )angoltanár,a legkisebb fogtechnikus.A jó Isten áldja meg mindegyiket az anyukával együtt!Örüljenek ezen a napon annak,hogy a gondviselő Isten ahogy eddig megsegitette őket,továbbra is gondol rájuk.megáldja őket, ha elfogadják az Ő vezetését,irányitását.
Este 6 órakor kezdődik a mennyegző a Jeuzsálem melletti GENESIS LAND-ben.Imádkozó szivvel gondolunk rájuk.Lélekben ott vagyunk.
Már az sem véletlen ,hogy a mai napra előirt igében a BAPTISTA tv.-ek által szerkesztett ÁHITATBAN a keresztyén házasságról olvashattunk.Ide be is linkelem:

Amit Isten egybekötött

"1Jézus onnan elindulva elment Júdea határába és Jordánontúlra; újra sokaság gyülekezet hozzá, ő pedig szokása szerint ismét tanította őket. 2Farizeusok is mentek hozzá, és megkérdezték tőle, hogy szabad-e a férfinak elbocsátania a feleségét: ezzel kísértették Jézust. 3Ő azonban visszakérdezett: "Mit parancsolt nektek Mózes?" 4Azok ezt mondták: "Mózes megengedte a válólevél írását és az elbocsátást." 5Jézus erre így szólt hozzájuk: "Szívetek keménysége miatt írta nektek Mózes ezt a parancsolatot, 6mert a teremtés kezdete óta az embert férfivá és nővé teremtette az Isten. 7Ezért elhagyja az ember apját és anyját, és lesznek ketten egy testté, úgyhogy ők többé már nem két test, hanem egy. 9Amit tehát az Isten egybekötött, ember el ne válassza." 10Otthon ismét megkérdezték őt erről a tanítványai. 11Ő ezt mondta nekik: "Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el feleségül, házasságtörést követ el ellene; 12és ha az asszony bocsátja el férjét, és máshoz megy férjhez, szintén házasságtörést követ el." " (Márk 10,1-12)