2012. február 28., kedd

ADY ENDRE

Örök hajlékodba fogadj be Uram! -Ady Endre utolsó napjai- Kovácsy Margit diakonissza testvér (1890-1984) szívenütő sorokat jegyzett föl a csucsai presbiter, az írófejedelem Ady Endre haláltusájáról, mint egyike annak az imaközösségnek, amely a költő agóniáját a Megváltó irgalmas szívére bízta: „Dr. Szabó Aladár (akkor a Filadelfia Diakonissza Intézet elnöke) mondta el nekünk, maga köré gyűjtve a diakonissza testvéreket: „Testvéreim, akik tudnak Ady Endréről, a költőről, kérem, segítsenek érte imádkozni! Versei a mi hívő keresztyén elvünket sokban botránkoztatják, inkább nem értjük „forradalmi” hangját, ő most nagy beteg, halálosan beteg. Elmentem hozzá, bejelentés nélkül, mint lelkipásztor mentem. Amikor megtudta, hogy ki vagyok, dühösen kiáltotta: „Kisöprűzném inkább, mint közelembe engedném!” Én mégis bementem, kértem, hogy azt engedje meg, hogy imádkozzam vele. A fal felé fordult, de a Miatyánkot –ajkai mozgása elárulta- velem mondta. Hangtalanul vette a búcsúzásomat, és arra a kérésemre, hogy másnap eljöhetek-e felületesen bólintott. Másnap már nem söprűvel fogadott, harmadnap meg ezzel: „Már vártam lelki atyám!” Állapota napról-napra rosszabbodott, de a lelke nyiladozott. Ötödik nap, amikor még öntudati világossággal beszélt, azt kérdezte: „Lehetne-e azt kérni Istentől, hogy most, amikor lelkem legmélyéig elfogadtam bűnbocsánatát, kegyelmét, végezze el Isten, hogy verseimet úgy vegyék az emberek, hogy bennük Istent kerestem, és Őt akartam dicsőíteni?” Ezért imádkoztam vele utolsó, öntudatos óráiban is. Kérem a testvéreket, hogy a nagy költőért, aki most haláltusáját vívja, most velem együtt imádkozzanak.” Így emlékezem erre az imafeladatra, amit elnökünktől a költő halálakor kaptunk.” (Közölte a Sarkadi Habakuk Ifjúsági Társaság 2004. évi húsvéti körlevele)

2012. február 25., szombat

Nagy Berta temetése

Ma délután 2 órakor lesz a temetés itt Zilahon.A tegnap este úgy értesültem,hogy igzekeznek élõben is közvetiteni az adást.Tehát aki meg akarja tekinteni élõben ma 14 órától itt látható

2012. február 23., csütörtök

Nagy Béláné BERTA hazaköltözött

Éppen itt vagyunk Zilahon.Itt ért a hír a reggeli órákban,hogy Berta eltávozott közülünk.Lánykori neve Fazakas Berta.Görcsönybõl származott.Két évvel volt nagyobb nálam.A hatvanas évek elején ,akkor mikor itt Erdélyben baptista körökben egy átütö erejū lelki èbredés indult,õ is ennek a hatása alá került.Àtadta életét Krisztusnak.Akkor ismertem meg õt.Aztán férjhezment.Egy hüséges ,szorgalmas társra talált.Öt gyerekük született,akiket igyekeztek hitben nevelni.A A legnagyobb fiu lelkipásztor lett,a másik ifjúsági vezetõ a gyülekezetben,a másik egészségügyis szolgálatban ,stb.Berta szivének hõ kivánsága az volt,hogy gyermekei elkötelezett keresztyének legyenek.Hisszük,hogy imája meghallgatásra talált.A balesetem utáni hetekben is volt alkalmam vele beszélgetni telefonon.Örült,hogy hallgathatta az interneten keresztül az istentiszteleteket.Áldást jelentett számára ,hogy nemcsak a gyülekezettel,de távolban élõ szeretett testvérével,valamint Magyarországon letelepedett két gyermekével is ápolhatja a mindennapos kapcsolatot igy: internettelefonon Skype-on keresztül. Berta szive megszünt dobogni.A földi szenvedés is megszünt számára.Az énekkari státusa is,amit már az utóbbi idõben nagyon hiányolt.De az éneklésnek nincs vége.Hisszük,hogy a megváltottak seregében az õ hangja is beleolvad a mennyei kórus dìcsèretébe,mely zengi a Bárány dicséretét.

2012. február 13., hétfő

Sütő László testvér hazaköltözött

Itt a blogomon is közzéteszem a z Efraim fiam által küldött gyászjelentést a Szövetség részéről.Azért is teszem ezt,mert Sütő testvért nagyon sokan ismerték s ha lesznek valakik akik nem értesülnének másképp az ő elköltözéséről,akkor legalább innen....vefraim vefraim@gmail.com címzett: Romániai
részletek megjelenítése 9:17 (8 perce)
Sütő László nyugalmazott lelkipásztor testvérünket, aki korábban a
kiskapusi és az érmihályfalvi körzetekben szolgált, a Romániai Magyar
Baptista Gyülekezetek Szövetsége saját halottjának tekinti és a
temetésen is megfelelő szinten és számban igyekszik képviselni
közösségünket.
Az Úr vigasztalja meg a gyászolókat!

"Az Úr szemei előtt drága az ő kegyeseinek halála." 116.Zsolt.15. versA Sütő testvér lányától(Ági) kapott információ szerint Sütő László
testvérünk temetésére 2012 február 21.én kedden, 13 órakor kerül sor..
Aki részt kíván venni rajta  s el akar jönni Efraimnál jelezheti, hogy az utazás
szervezése könnyebb legyen../ez az  Erdélyieknek szól/

2012. február 10., péntek

Ez nekem szól ! Neked is ?

Ide is kirakom a MAI IGE üzenetét az oldalsávból

Az esélyek és akadályok ellenére is    2012.február 10 péntek

„Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára….” (Zsoltárok 23:5)
Ha éppen nehéz időkön mész át, olvasd el ezeket a szavakat: „Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján…” (Zsoltárok 23:5-6). Húzd alá ezt a szót: „bizony”! Ez Isten garanciája! Mikor tölti Isten csordultig a poharad? Mikor ad erőt a győzelemhez? Mikor mutatja meg jóságát és kegyelmét? Ellenségeid jelenlétében! Az ellened szóló esélyek és bármiféle akadályok nem gátolják Őt abban, hogy megáldjon. „De én tényleg nehéz dolgokkal küszködök” – mondod. A küzdelem annak bizonyítéka, hogy még nem győztek le, hogy nem vagy hajlandó feladni, hogy a győzelem még mindig lehetséges, hogy növekszel! Amíg Istennel jársz, és bízol benne, Ő érted dolgozik. Elküldi Szentlelkét, hogy vezessen, Igéjét, hogy megvilágosítsa értelmedet, és barátokat, akik erősítenek a küzdelmek idején. Ha tanítható vagy, el tudnak érni. Legyen nyitott a szíved, figyelj Istenre, engedelmeskedj neki, és látni fogod, hogy problémád csupán talapzat, melyen Isten „megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi” (2Krónika 16:9). Azt is fel fogod fedezni, hogy az Ő ereje akkor érkezik, amikor te a leggyengébb vagy (ld. 2Korinthus 12:7-9) Végül képes leszel arra, hogy hálát adj Istennek ellenségeidért, mert Ő megígérte, hogy éppen az ő szemük láttára áld meg. Nem az emberek és a körülmények határozzák meg a jövődet, hanem Isten – tehát Őrá nézz!

2012. február 7., kedd

Ki a boldog ember ?

8. 
Azért én a Mindenhatóhoz folyamodnám, az Istenre bíznám ügyemet.
9. 
A ki nagy, végére mehetetlen dolgokat művel, és csudákat, a miknek száma nincsen.
10. 
A ki esőt ad a földnek színére, és a mezőkre vizet bocsát.
11. 
Hogy az alázatosokat felmagasztalja, és a gyászolókat szabadulással vidámítsa.
12. 
A ki semmivé teszi a csalárdok gondolatait, hogy szándékukat kezeik véghez ne vihessék.
13. 
A ki megfogja a bölcseket az ő csalárdságukban, és a hamisak tanácsát hiábavalóvá teszi.
14. 
Nappal sötétségre bukkannak, és délben is tapogatva járnak, mint éjszaka.
15. 
A ki megszabadítja a fegyvertől, az ő szájoktól, és az erősnek kezéből a szegényt;
16. 
Hogy legyen reménysége a szegénynek, és a hamisság befogja az ő száját.
17. 
Ímé, boldog ember az, a kit Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad!
18. 
Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak.
19. 
Hat bajodból megszabadít, és a hetedikben sem illet a veszedelem téged.
20. 
Az éhínségben megment téged a haláltól, és a háborúban a fegyveres kezektől.
21. 
A nyelvek ostora elől rejtve leszel, és nem kell félned, hogy a pusztulás rád következik.
22. 
A pusztulást és drágaságot neveted, és a fenevadaktól sem félsz.
23. 
Mert a mezőn való kövekkel is frigyed lesz, és a mezei vad is békességben lesz veled.
24. 
Majd megtudod, hogy békességben lesz a te sátorod, s ha megvizsgálod a te hajlékodat, nem találsz benne hiányt.
25. 
Majd megtudod, hogy a te magod megszaporodik, és a te sarjadékod, mint a mezőn a fű.
26. 
Érett korban térsz a koporsóba, a mint a maga idején takaríttatik be a learatott gabona.
27. 
Ímé ezt kutattuk mi ki, így van ez. Hallgass erre, jegyezd meg magadnak.. /Jób könyve 5 részéből az idézet /

2012. február 5., vasárnap

Még nincs vége

És Istennek úgy tetszett,hogy meggyógyitson.Ez a mondat korábbi bejegyzésemből egy idézet.Én ezt teljes szivvel hiszem.!És ez be is következik.Hogy mikor ?Erre felelni nem tudok.Az is megtörténhet,hogy nemsokára,de az is,hogy majd csak az örökkévalóságban.Ez kizárólag Isten döntése.Barnabás (a tolókocsis) fiam mondta egyszer nekem:
Édesanyám,én már ebben az életben nem várhatok gyógyulást.JONI is mennyit imádkozott gyógyulásért és mások is érte,s mégsem gyógyult meg.Igy szereti és használja őt az Isten a misszióban. Nekem izomsorvadásom van.Gyógyithatatlan betegség ez.Én elfogadtam.Engem is igy szeret az Isten.DE az vigasztal,hogy a mennyben NEM LESZ TOLÓKOCSI !Ott úgy fogok szaladni,hogy mindenkit elhagyok,ha lehet.....
Barnabás 14 évesen /Már Váradon laktunk/
Egy másik alkalommal éppen a KÁPOLNAAVATÁSKOR a Táborban közel 600 ember előtt arról beszélt,hogy vannak dolgok amiket másképp nem,csak szenvedések által tudunk megtanulni.

Erre én is most azt mondhatom :Uram,még sok a tanulnivalóm....
,,Valaki azt mondta: a hit olyan, mint a film - a sötétben hívják elő. Ha a hitünk soha nem volna próbára téve, akkor semmi sem késztetne arra, hogy keressük Istent, és közelebb kerüljünk hozzá. Könnyű olyankor dicsőíteni Istent, amikor jó egészségben vagyunk, és a számláink be vannak fizetve. De amikor a világosság hirtelen sötétségbe fordul, akkor fedezzük fel, miből van a hitünk ."-Az idézet a Napi Áhitatból van febr.5-re (a blogom jobboldalán is megtalálható).Az idézet szerzője Sinka Csaba lp.Érdemes elolvasni !

2012. február 3., péntek

Az ima ereje

Hála az Úrnak,csendes éjszakám volt.Már egyre ritkábban köhögök.A légutak kitisztultak.Pedig gyógyszert ebben az esetben nem szedtem.Hiszem,hogy imádkoztak értem valakik.És Istennek úgy tetszett,hogy meggyógyitson.Köszönöm !
Efraim három éves volt,amikor megtanitottam neki az alábbi verset.:

Rakéta-hajó   


Valaki ma értem imádkozott.
Nem, nem bírom máskép megérteni
Az édes enyhülést, mely elfogott.
Valaki értem jól imádkozott.
Imája roppant kezdő-sebességgel
Megragadott, és végtelenbe vitt,
Sötét sorsommal búgva befutotta
Az Isten-távol fény-mérföldjeit.
Mellette naprendszerek múltak el,
Mint vonat mellett éjjel házikók, -
Jézus kikötő-szíve várta már
Az értem kilőtt rakéta-hajót.
És szóltak ott fenn: Jól van, hát legyen.
Függesztessék fel ma este a fátum, -
Egy órára, míg a nap lemegyen,
Legyen neki szabadság, kegyelem.
S egy óráig, míg a nap lebukott,
Áldottam gyöngyházfényű ég alatt
Az ismeretlen rakéta-hajót,
Mely értem Isten trónjáig halad.
Kolozsvár, 1928 június 9

A köhögésről hálaadással

Újra megpróbált állapotba kerültem.Ugyanis az elmúlt éjszaka nagyrészt ülve aludtam.Olyan hörghurutot szedtem fel a baleset után,hogy nehezen kászálódok ki belőle.Még a kórházban történt,hogy egyik éjjel kilyukadt a jeges palack amivel borogatták a kék ütődéseimet,majd a Hargitán is kétszer megfáztam,aztán a sürgősségin ahol rögtön fel is fedezték,hogy heveny hörghurutom van,majd ezt tetézte a sok röntgenes kivizsgálás,legutóbb pedig a Computer Tomográf Marosvásárhelyen,ahol negyed órán át hütötték úgymond a gépeket a ventillátorok s engem is ezzel együtt )

Nappal is,de inkább éjjel,ha lefekszem,mindegyre köhögnöm kell. Segit valamennyire az állapotomon,ha ülő helyzetben vagyok.De ezt is áldásként kapom.
Eszembejut Barnabás fiam,aki 10-ik évétől 21 éves koráig izomsorvadásban szenvedett.Ráadásul halála előtt 2 évvel súlyos hörghurutos állapotba került.Akkor Csikszeredában laktunk.Köhögni nem tudott.Fulladásos rohamai voltak.Egyszer látom,hogy nem kap levegőt,kékül,zöldül az arca.Ösztönösen,vagy pedig az Úr inditott erre,most sem tudom...hamar felkaptam az ágyból és lábánál megfogva fejjel lefelé lógattam a föld felé.Lassan,de végül kicsúszott a légutakból az a flegmacsomó,ami miatt lett a légszomj.
 Megkönnyebültem.Barnabás is .Akkor mondta el nekem,hogy nehéz pillanataiban ellfogta a haálfélelem.A Sátán kisértette .De nem győzött a kisértő.Miért?Mert eszébe jutott a soron következő ige ,ami a Jelenések Könyve 3-ik részének eleje volt.Mikor olvastam neki a kijelölt igét eljutva a 8-ik versig,azt mondta :Ez az !
Jel 3,8   
Tudom a te dolgaidat (ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, a melyet senki be nem zárhat), hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet.

 Igen,a Sátán be akarta csukni az ajtót,de az Úr nyitott ajtaját senki be nem zárhatja.Igy van.Tessék megmondani  édesapámnak,hogy amikor meghalok ,a temetésemen ezt az Igét olvassa fel és erről prédikáljon. Az Úr ha kinyitotta nekünk a kegyelem kapuját azt senki be nem zárhatja.,csak egyedül Ő...
.Két évvel később Barnabás az Úrhoz költözött.Szépen,nyugodtan felkészült a halálra.Nem volt halálfélelme.Megvárt,mig a fővárosból hazaérkeztem aznap,hogy megbizonyosodjon arról ,hogy megkaptam a vizumot Amerikába a női konferenciára 2001-szeptemberére HOUSTON_ba.Ez még július 19-én volt.
Ő beszélt rá,tegyem meg ezt a lépést.Mivel szeptemberben lenne ez a Konferencia ,ő már akkor az Úrnál lesz és nekem,mint édesanyjának jót tesz a haláleset után elutazni messzire,távol az otthontól ...feledni.Igaza volt.Az amerikai vizumot megkaptam még aznap.
,Este vacsora után elolvastam a 20-ik zsoltárt (itt tartott az olvasással),hálát adott és adtam az Úrnak,hogy teljesitette a kivánságait,meghallgatta kéréseit.
És aznap éjjel ő is megkapta a vizumot a mennybe.Nem tizéves vizumot

Huszonnégy óra alatt két vizum.Egyik ideig-óráig való,a másik örökérvényü.
Amit ez esetből tanultam :

1) Fulladásos rohamok között jöhet a Sátán és megkisérthet a halálfélelemmel,Ám ott van előttem egy nyitott ajtó,amit senki be nem csukhat, csak az Úr maga.Ő nyitotta meg nekem,Ő zárja be mögöttem.
2) A másik :amig élek , soha nem szeretném elfelejteni: adjak hálát azért,hogy tudok köhögni.
/Bár a szenvedő alany számára igen kellemetlen,mégis hasznos jelenség.A köhögés ugyanis a légútak megtisztitására szolgáló igen fontos védekezőreflex./ ...  (irja a VITAL)
Azóta ezt is megköszönöm!
Hála neked Uram,hogy tudok köhögni !

2012. február 2., csütörtök

DICSŐSÉG ISTENNEK !
Isten a csodák Istene!

Isten nem hiába csodák Istene,
földi életünk is, csodákkal tele!
Csoda ha új napra nyithatom szemem,
midőn sokan élnek vakon,Istenem!
Csoda, hogy hálára nyithatom a szám,
midőn legtöbb ajkról, panasz szava száll.
Csoda ha megvetem reggel ágyamat,
bénát ágyban talál hajnal, alkonyat.
Csoda ha ruhámat még felölthetem,
mikor sok beteget, öltöztetni kell.
Csoda, hogy ép testben tudhatom magam,
midőn sok embernek csonkolt teste van.
Csoda ha mozdulhat lábam és kezem,
béna ember nem tud állni, járni sem.
Csoda ha hallhatok éneket, zenét,
süket, odaadná érte mindenét.
Csoda, hogy még élek, bár próbák között,
már sok próbált testvér, mennybe költözött.
Életünket kicsiny csodák képezik,
ámde valamennyi, Attól érkezik,
Aki azért adott életet nekünk,
hogy létezéséről, hűn vallást tegyünk!
Legszebb csoda viszont, ma még rejtve van,
arra várunk egyre többen, boldogan.
Midőn szebb új testben szállunk légen át,
s megláthatjuk: lelkünk aranyvárosát!
Ragyogása csodás, mint egy drágagyöngy,
hozzá hasonlítva, földünk sárgöröngy.


Pecznik PálCelldömölk
2010. III. 31.
Ezt a verset Marietta blogján találtam.Hálásan köszönöm !