2013. december 30., hétfő

Ismét egy rövid vers/ ez is aktuális /

Bocsánatkérés,megtérés

  A bűnbánat nem vádol,nem támad
  Mert van benne szelídség,alázat.
  A bocsánatkérés úgy hiteles,
  Ha a szív bűnbánó,töredelmes.

  A megtérés csak úgy lehet igaz,
  Ha elismered,hogy nem vagy igaz.

     2013 dec.26                                              id.Veress ErnőVers távírati stílusban /aktuális /

Megbocsátás vagy harag


"Hogyha megbocsátok mindenkinek mindent, 
Akkor Uram,Jézus, neked mondok igent. 
De ha bennem keserűség, harag támad, 
Akkor Uram, neked fordítottam hátat." 

                      id.Veress Ernő 2013 karácsonyán

2013. december 23., hétfő

ADVENT a HARGITÁN 2013 december 20

Várakozásban vagyunk és imádkozunk...

2013. december 17., kedd

Jó visszaemlékezni...

Amig hallgattam az alábbi videót (Bodor Sándor lelkip. 2013 novemberében elhangzott szolgálata) felelevenedett bennem annyi jó emlék,megújult az elszántságom az imádkozásra,bőjtre .Segits minket Urunk !Várunk rád.Várom,várjuk az ébredést.Hiszem :eljön,el fog jönni ,nem marad el !2013. december 5., csütörtök

Áhitatmorzsa Traush Lizától (annyira aktuális)

VÖLGYEK - HEGYEK

"Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé." Ézsaiás 40,4

Gondoltál-e már arra, mit jelenthetett advent a mennyben, amikor Isten készült földre küldeni a Fiát? Mit jelenthetett Istennek leüzenni - készítsétek a jászolt, készítsétek a korbácsot, készítsétek a keresztet, küldöm a Fiamat?! És mit jelenthetett advent a pokolban? Biztos vagyok benne, oda is lehallatszott a kiáltás, és mozgósított a pokol: jön Jézus! Az Ördög mindent kitalált, ami létezik, hogy az emberek figyelmét másra fordítsa. Amikor látom a nagy karácsonyi készülődést, mindig eszembe jut, hogy jól mozgósított a pokol. Az üzletek tele vannak vásárlókkal. Mire eljön a karácsony, holtfáradt a család, és mindenki boldog, hogy túl vannak az ünnepen.Mit kellene tenni, hogy igazán karácsonyunk legyen? Mi múlik rajtunk, hogy ne csak egy napra, hanem egy életre legyen karácsonyunk? Mit vár tőlünk az Úr ahhoz, hogy megjelenjen "az Úr dicsősége"? Térképezzük fel belső világunkat. Ott vannak völgyek, ahol valami hiányzik. Szorosan mellette a hegyek, ahol sok van valamiből. Amikor itt a bécsi utat készítették, hónapokon át gyalulták a hegyeket. Istennek is vannak gyalui. Úgy hívják: szenvedés. Mik ezek a hegyek? Ahol vagyok valaki, ahol úgy érzem, különb vagyok a másik embernél. Látod életedben a hegyet, ami mellett talán ott van az életed legmélyebb völgye. Talán az indulataid, a meggondolatlan mondataid. Amikor életre-halálra mondod, véded a magad igazát. Nem lesz karácsonyod, amíg egyenetlenségek vannak az életedben. Kérjed az Urat, hogy Lelke által mutassa meg, hol kell engedned ahhoz, hogy egészen betöltessen.

2013. november 20., szerda

Milyen áldott Isten-tisztelet ! ! !

Nem tudtam abbahagyni a videó hallgatását.Olyan jó volt újból ízelitőt szerezni abból az örömből amit néhány éve kaptam itt a Keresztyén Táborban a süketnémák konferenciája alkalmából.Akkor találkoztam Kovács Imrével aki jelenleg és akkor is a csoport vezetője volt.Édesapját még gyerekkoromban ismertem meg Sarmaságon.Aktív lelkimunkás volt,szerette az Urat mindhalálig.Milyen jó,hogy a fia Imre továbbviszi édesapja hitzászlaját a sérültek közé.Áldás legyen rajta és a siketek gyülekezetén !Érdemes időt szánni az istentísztelet meghallgatására.

2013. november 8., péntek

FELHÍVÁS ! /továbbítom /


Felhívás imádkozásra és böjtölésre!

Szeretett Imádkozó Testvéreink!

"Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért, Királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt, A ki azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, A ki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében, A mi végett rendeltettem én hirdetővé és apostollá (igazságot szólok a Krisztusban, nem hazudok), pogányok tanítójává hitben és igazságban. Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés nélkül." 1.Tim2:1-8

A mi Urunk kegyelméből a Szent Szellem vezetésére figyelve, arra az elhatározásra jutottunk, hogy ebben az évben is 2013 december 6-8 között, imádságra és böjtre hívjuk a Margittai baptista imaházba(Margitta, Ady Endre u. 1) mindazokat(nőket és férfiakat egyaránt), akik már eddig is lelki ébredésért és megújulásért könyörögtek. Baptista közösségünkön belül égető szükségét látjuk annak, hogy az Úr Jézus ismét kiárassza ránk az Ő Lelkét. Hisszük és valljuk, hogy amit egy akarattal kérünk az Úr Jézus nevében az meglesz!
Az elmúlt évben megtartott ima és böjt hétvégének, -amit a Hargita Táborban tartottunk- áldását mind máig érezzük és tapasztaljuk lelki életünkben. szeretnénk ha az Úr tovább folytatná bennünk a jó munkát és ha még mások is csatlakoznának hozzánk. Ebből a célból is szervezzük Margittára a találkozót. Vasárnap délben majd úrvacsorai közösséggel zárjuk együttlétünket.

A részvételi feltételek a következők:

1. Az jöjjön akinek a szíve az "ébredés" szó hallatán gyorsabban kezd verni
2. Péntek estétől Vasárnap délig vállalja velünk a közösséget a szombat napi böjtöt is beleértve
3. Mobiltelefon és egyéb kommunikációs eszközök használatát ez idő alatt mellőzi
4. 30 RON összeget áldoz a péntek esti(érkezéskor) és a vasárnap déli(távozás előtt) étkezésre.

Kezdés: Péntek este 18.00 óra
Záró ebéd: Vasárnap 14.00 óra

Jelentkezni lehet interneten, emailben és telefonon.
Interneten: https://docs.google.com/forms/d/1TkmoqYWcbhkjdPib6YGBhHo8G5rSf6dvofjLSubCXWc/viewform
Emailben: imaesbojt@gmail.com
Mobilon: 0735501112 Dombi István (Margitta)

A jelentkezéseket időrendi sorrendben vesszük figyelembe. A résztvevők száma max. 100 fő lehet.

Kérünk szeretettel és alázattal, hogy amennyiben vállalod e feltételeket és anyagilag is meghozod az áldozatot az utazás és a szállás erejéig, akkor jöjj el és imádkozz velünk! Hisszük hogy a mi Urunk az Úr meghallgat minket, hiszen az Ő Fiának, az Egyszülöttnek Jézus Krisztusnak a nevében fogunk összegyűlni!

A szállás nem a kényelemről fog szólni, de mindenkinek lesz hol aludni... Aki tud hozzon hálózsákot, matracot...

Várjuk az Úr Jézust és közben imádkozunk ébredésért, megújulásért!


Szeretettel és alázattal,
Novák Zsolt és Veress Efraim
baptista lelkipásztorok

Jelentkezés az Ima és böjt hétvégére itt!

2013. október 27., vasárnap

Prés alatt

Én      két hete már  elkaptam egy vírust ami  nemcsak torokfájást ,nemcsak köhögést idézett elő,de erős fejfájást is, mivel homlok és arcüreggyulladást is eredményezett..A genny onnan levándorolt a vesémre.Kissé aggódtam,mert már kétszer azéletem során leállt a vesém első esetben egy hétre,mésik esetben 2 napra.Most is erős vesekrizisem volt.Pont Ernőéknél voltunk a Szilágyságban.Két nagyon nehéz éjszakám volt.De azért tettem a dolgomat nappal,nem feküdtem.Hibás voltam abban,hogy abbahagytam az utóbbi időben a rendszeres  fokhagymaevést.Ha tetszett,ha nem ismét nekikezdtem a kúrának (minden nap egy egész fej),aztán sok folyadék (naponta 2 liter) és elsősorban az imádság ereje ,Isten áldott gyógyitó kezét megmozgatta és hála az Úrnak meggyógyultam.
A férjem Marosvásárhelyen a kórházba szívosztályon.Kivizsgálás alatt van (nehéz a légzés )Sokan igérték,hogy imádkoznak érte.Én is ezt teszem.Ugye te is csatlakozol?
 Köszönöm.
RÓMA  
8,18  Mert azt tartom, hogy a miket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik.

2013. október 9., szerda

GYERGYÓBAN 2013 őszén : Önkéntes tanitó és szorgalmas tanulók2013. október 5., szombat

És egy másik jó hir Szalárdról .ott hivő a polgármester

Ez igen ! ! !
Egy ROMÁNIAI községben RENDKIVÜLI dolog történik.Modellként kell szolgáljon az egész országnak.
Az alábbi link arról tudósit román nyelven,hogy  a Bihar megyei Szalárdon  országos viszonylatban a legkisebb a munkanélküliség 1,8 százalék.4000 lakos és 252 vállalkozás.Az egyik kommentelő azt irja a cikk végén,hogy az ilyen polgármesterből kellene legyen miniszter.És ki a szalárdi polgármester? Hivő ember.Amikor Váradon laktunk,akkor ismertük meg őt.Onnan Váradról költözött ki Szalárdra a kis betlehemi gyülekezetből.A neve Nagy Miklós.Az Úr neve legyen áldva érette ,családjáért és példás becsületes munkájáért.Szalárdon van a bapt.szövetség által beinditott öregotthon.Soha nem felejtem el Török tv.t (ő már az Úrnál van ),aki egy alkalommal mikor bekopogott hozzánk ott Váradon ,azt mondta :El kellene kérnünk bérbe az államtól a volt kastélyt ami egy időben korház is volt,de megszünt.Sok ima ,bátor lépések,tettrekész emberek és az álom valóra vált .Istené a dicsőség.Nem igy nézett ki mint amit itt most látunk...ez az új épületszárny.,Jobbra van a volt kastély amit mint müemléket felújitottak és az is funkcionál.Istené a hála a testvéri összefogásért országosan,valamint a szalárdi , váradi testvérekért ,,orvosért,üzletemberért akik európai uniós projekteket is megpályáztak és kaptak De legfőképp a mi Isenünké a tisztesség aki a lehetetlent is lehetővé tette.i.


http://www.antena3.ro/romania/intr-o-comuna-din-romania-se-intampla-un-lucru-extraordinar-ar-trebui-luata-ca-model-de-intreaga-tara-229885.html

Ismét jó hir Gyergyóból Híradó 2013 10 03 Gyergyó Tv2013. szeptember 25., szerda

Gyergyói hírek

Ezt az újságcikket érdemes elolvasni.
Hálásak vagyunk Istennek a Gyergyóban folyó misszióért.Ahogy ismerjük a történetet az itt megtért romák annakidején nem csomagért kezdtek imaházba járni.A lelküknek volt szüksége az evangéliumra.Novák Zsolt tv.bibliát vitt nekik.És ami elgondolkodtat ,hogy az imaházépitésre már évek óta adakoznak ők maguk.Még a roma gyerekek is csomagokat készitettek egyik karácsonykor székely társaiknak az iskolában.Ha igy megy tovább ,áldott lesz a folytatás.Isten rájuk tekintett.Legyen áldva az Ő neve !
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/kozossegi-haz-epul-kozos-erovel-a-teglagyarnal

2013. szeptember 19., csütörtök

Egy nemes ember hagyatéka

Elmondja Veress Napsugár-Tirza 8 éves kislány Balánbányán az új Istentiszteleti hely megnyitója alkalmából.Ő a kilencedik unokám a tizennégy közül. TANULSÁGOS TÖRTÉNET

2013. szeptember 13., péntek

Boldogság és felelősség

/Ez a kép a lelkipásztorcsaládok hetén készült a Hargitán a BARNABÁS HÁZ-mozgássérültek üdülője  előtt.Mind együtt voltunk néhány napon át 24-en . 2013augusztus / 

Ha gazdagnak szeretnéd érezni magad, vedd számba az 
életedben azokat a dolgaidat, amit pénzért nem lehet megvenni./ismeretlen szerző/
"Egy kedves ének szavait idézem :Vedd számon az áldást,nézd meg egyenként,s lásd az Úr kezéből mennyi jó is ért....."
Igen,mindent ,mindent kegyelemből kaptunk...a gyermekeket és az unokákat is.És ezekért az ajándékokért felelőséggel tartozunk az Úrnak..Úgy járni el előttük,hogy ne okozzunk csalódást,kiábrándulást botránkozást.Nagy felelősség.....,de mégis boldog reménység,hogy a menyország honpolgárai lehetnek mindannyian.Egy közülük már előrement :BARNABÁS fiunk 21 évesen.

Vele is találkozunk a királyi asztal körül odaát.Kivánságunk az,hogy az életben levő és azok az utódok is, akik még ezután születnek mind az Úrnak legyenek szentelve.Egy se hozzon szégyent az Úr nevére!Ezért imádkozunk minden nap.Urunk hallgass meg minket !
5. 
Mikor pedig a vendégség napjai sorra lejártak vala, elkülde értök Jób és megszentelé őket, és jóreggel felserkene és áldozik vala égőáldozattal mindnyájuk száma szerint; mert ezt mondja vala Jób: Hátha vétkeztek az én fiaim és gonoszt gondoltak az Isten ellen az ő szivökben! Így cselekedik vala Jób minden napon. /Jób 1,5 /

2013. május 28., kedd

Női csendesnapok a Hargitán-zászlófelvonás

http://www.youtube.com/watch?v=yF7rvQ18AH0&feature=youtube_gdata_playerEgy kis izelitő a pénteki kezdésről...

2013. április 22., hétfő

Egy újságban olvastam a neten a mai lapszámban

Egy ateista irása Nick látogatásáról....
Népszabadság.hu | NolBlog | NolTV2013. április
22. hétfő

Atya és fia - Nick Vujicic portréja

Kácsor Zsolt| Népszabadság| 2013. április 22. |3 komment

nyomtat email plusz mínusz Küldés Facebook-ra Küldés Twitter-re Felvétel Google Bookmarks-ra

Cikk értékBe kell jelentkezni az értékeléshez!

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz!


HIRDETÉS
Nick Vujicic
Nick Vujicic
Fotó: Konyhás István
Amikor Nick Vujicicot tavaly először láttam egy felvételen, leesett az állam, majd rögtön a videotechnikai trükkmesterekre kezdtem gyanakodni. Ezt a filmet manipulálták, erre gondoltam. Ilyen nincs, hogy egy karok és lábak nélküli ember ide-oda ugrál a csonka kis törzsén egy asztalon, s egy csökevényes kis lábfejmaradvánnyal, amely a rövidnadrágja bal szárából kandikál elő, labdákat rugdos, aztán egy billentyűzeten kopog, és elárulja, hogy a lábujjával percenként negyvenhárom szót képes gépelni.

Közben pedig bohóckodik, viccelődik, a lábfejmaradványát az alakja után „csirkeszárnynak” nevezi, többször is eljátssza, hogy figyelmetlenségből mindjárt leesik az asztalról, a javarészt amerikai középiskolásokból álló közönség pedig dől a röhögéstől. Aztán különböző sztorikat mesél azokról a meghökkent emberekről, akik először pillantják meg őt.
– A múltkor az utcán odalépett hozzám egy kisgyerek – magyarázza –, végigmért, és azt kérdezte: veled meg mi tööööörtéééént? Mit is mondhattam volna? Odasúgtam neki: látod, ezt teszi a cigaretta... Gondolom, ezek után sosem gyújt rá szegény....
A nézők persze a hasukat fogják, de nevet maga Nick is, majd a sikeren felbuzdulva elmeséli azt is, hogy az autóban ülve gyakran megvicceli a többi autóst, mert amikor a piros lámpánál összeakad a tekintetük, ő hirtelen körbe szokott fordulni az ülésen, s figyeli a hatást...
HIRDETÉS
– Hát azokat az arcokat látni kéne – hahotázik –, csak bámulnak rám kimeredt szemmel, én meg kacsintok, na, ezt csináljátok utánam...
Ahogy egyre több felvételt néztem róla a legnagyobb videomegosztón, rájöttem, hogy a „trükköt” nem technikusok követték el, hanem maga Nick Vujicic. Ez az ember egykor úgy döntött, hogy nem adja fel, és teljes emberi életet fog élni annak ellenére, hogy amikor 1982-ben Ausztráliában megszületett, mindenki számára nyilvánvaló lehetett, hogy teljes emberi életre képtelen. Sokáig ő maga is így gondolta. Ma már gördeszkázik, úszikszörföl,ejtőernyős ugrásokat csinál, járja a világot, holott tízévesen még az öngyilkosság járt a fejében.
Bele akarta fojtani magát egy kád vízbe. Biztos volt benne, hogy karok és lábak nélkül nem kaphat normális munkát, nem lesz felesége, de ha lenne is, még a kezét sem tudná megfogni... Saját gyerekről pedig nem is álmodott, hogyan is, ha soha életében nem fogja tudni megölelni? A Nicket ábrázoló egyik régi fotó azt bizonyítja: ennek a sokat szenvedett fiatalembernek hatalmas lelki változáson kellett keresztülmennie, hogy testi fogyatékosságát olyanynyira el tudja fogadni, hogy ma már nem is tekinti magát fogyatékosnak. Azon a bizonyos fényképen úgy háromnégy éves lehet, szőke hajú, szomorú szemű fiúcska, akit kopott kis trikójában letettek a szőnyegre. Előtte egy gyerekjáték. Nyilván jó szándékból tették eléje, elvégre gyereknek gyerekjáték való. De hát mit kezdjen vele? Ott ül a szőnyegen, és a játékot nézi, és azokba a gyerekszemekbe az van írva, hogy neki az élet elérhetetlen marad örökre. Nem így lett. Alighanem sokunknál sokkal boldogabb és örömtelibb életet él. És ezt a saját szememmel láttam múlt szombaton Debrecenben, ahol Nick Vujicic több mint hatezer ember előtt, óriási ováció közepette lépett föl a Főnix Csarnokban.
Három napot töltött Magyarországon, több előadást tartott Budapesten és Pécsett, Debrecenbe a baranyai megyeszékhelyről érkezett egy kimerítő, öt óra hosszú autózás után. Mondta is a Főnix Csarnok bejáratánál őt köszöntő Kósa Lajos polgármesternek, aki a hogyléte felől érdeklődött, hogy „ó, nagyon hosszú utazás volt, alig érzem a lábam”, amin persze megint mindenki nevet, de legjobban maga Nick. Csodaember, így hívom magamban. Közvetlen és barátságos, nem csoda, hogy röviddel később Kósa Lajossal már családi képeket nézegetnek, már meg sem döbbenek, amikor Nick az okostelefonján a „csirkeszárnyát” használva fényképeket mutogat neki. Mondom, hogy csodaember. Hányszor, de hányszor megnéztem már az előadásait az interneten, s mindig jobban lettem tőle. Üresnek, kiégettnek, értelmetlennek és céltalannak tartod az életed? Kicsit figyelj oda, hogy mit mond Nick Vujicic, akinek a szavai minden antidepresszánsnál többet érnek.
A csodaembert ünneplő Főnix Csarnokban bemelegítés gyanánt elmeséli a már ismert sztorikat a csudálkozó gyerekekről, akiket a cigarettával riogat, a megdöbbent autósokról, akik előtt körbe szokott forogni a saját tengelye körül. Majd azt javasolja a közönségnek, az interneten nézzék meg azt is, hogy milyen remek viccet csinált az American Airlines egyik járatán, ahol pilótának adta ki magát.
– Az az egyik legjobb sztorim – mondja –, beöltöztem pilótának, és azt magyaráztam a beszálló utasoknak, hogy kipróbálunk egy új technológiát, én fogom vezetni a gépet, ez lesz az első „bevetésem”. Látnotok kellett volna azokat az arcokat! Hát én úgy röhögtem, de úgy....
És tényleg, úgy röhög, de úgy... Elmeséli, hogy egyszer a „csirkeszárnyával” vissza akart rúgni egy labdát, de rosszul találta el, s megrándította a lábfejét. Emiatt három hétig feküdnie kellett.
– Tudjátok, mi történt akkor? – kérdezi. – Az történt, hogy abban a három hétben éreztem először, hogy fogyatékos vagyok. Értitek? Három hétig! Mert én nem nyafogok. Pedig milyen sokszor hallom, hogy az emberek panaszkodnak. Jaaaj, nem vagyok elég magas, jaaaj, nem vagyok elég sovány, jaaaj, nem vagyok elég szép, jaaaj, nincsen munkám, jaaaj, van munkám, de hülye a főnököm, és így tovább....Nézzetek rám. Hát számít ez?
Habár azt írtam korábban, hogy a „trükköt” Nick követte el, ő maga ezzel nem értene egyet. Ő ugyanis mélyen hívő keresztény ember, aki a hite szerint Istennek, Jézus Krisztusnak köszönheti mindazt, amit elért.
– Amikor gyerekkoromban imádkoztam, azt kértem Istentől, hogy reggelre nőjön ki a karom és a lábam – mondja. – És nagyon csodálkoztam, hogy reggel nem volt se karom, se lábam, pedig én tiszta szívből imádkoztam, és igazán hittem Istenben. Nem értettem, hogy akkor miért nem hallgat meg? Nem követtem el semmi rosszat, de akkor miért büntetett meg ilyen rettenetesen? És tudjátok, mire jöttem rá? Arra, hogy ha nem érted és nem látod Isten tervét, attól az még létezhet. Csak rá kell jönnöd, hogy személyesen veled mi lehet a terve. Ez hosszú és kemény munka, én már csak tudom.
Tinédzser korában tért meg, miután megértette az evangélium egyik történetét egy vak emberről, aki a Fiú szerint azért született világtalannak, hogy általa legyenek nyilvánvalóak az Atya csodás tettei. Azóta Nick Vujicic is ilyen „jelnek” tekinti magát. „Hírvivőnek”, aki ahhoz a bibliai vak emberhez hasonlóan az Atya, Fiú és Szentlélek munkájának bizonyítéka. S habár én ugyan semmiféle Mindenhatóban, feltámadásban, keresztény paradicsomban nem hiszek, ateista lévén mégis el tudom fogadni minden szavát, alighanem azért, mert a nevetése őszinte, a története pedig igaz – még akkor is az, ha saját bevallása szerint az előadásain „mindössze” három dologról szokott beszélni: az életről, a fájdalomról és a nyomorúságról. Ő, aki az egyik legboldogabb ember, akit valaha láttam. Lám csak, annak az egykori boldogtalan kisfiúnak, aki valaha az öngyilkosságon törte a fejét, abban sem lett igaza, hogy soha nem fogja megismerni a szerelmet. Tavaly ugyanis megnősült, egy gyönyörű malajziai nőt vett feleségül.
Zavarban is voltam, amikor lehetőség adódott rá, hogy kérdezzek Nick Vujicictól. Ugyan, mit is kérdezhetnék? Érdekelne persze, hogy ha ő hinne a reinkarnációban, milyen testben szeretne újjászületni. De attól félek, félreértené nagyon is profán kérdésemet, s megbántanám vele. Ezért csak annyit kérdezek, hogy miután gördeszkázik, úszik és ejtőernyőzik is, van-e vajon valamiféle újabb különleges terve. Mire azt mondja, hogy bizony, ezek mind-mind különleges dolgok voltak, de most egy ennél is érdekesebb projekt adódott az életében: két hónapja apa lett. Majd ragyogó mosollyal keresi elő a telefonjából Kijosi nevű kisfia fotóját, és roppant élvezi, hogy a fotóriporterek együtt fotózzák vele. Atya és fia. A Kijosi amúgy japán név, magyarul azt jelenti: remény.

Névjegy

Nick Vujicic 1982-ben született Ausztráliában tetra-amélia szindrómával, amelynek következtében mind a négy végtagja hiányzik. Kamaszként megtért, jelenleg a világ egyik legnépszerűbb keresztény prédikátora. Kétezernél több előadást tartott a föld negyvenöt országában, tárgyalt államfőkkel és miniszterelnökökkel, rendezvényeinek bevételét jótékonyságra használja föl. Magyarországra a Nem Adom Fel Alapítvány, a Szeretet a Válasz Egyesület és az Ez az a Nap! nevű társaság szervezésében érkezett. A múlt héten Budapesten, Pécsett és Debrecenben telt házak előtt lépett föl, a bevételekből lakóotthont építenek fogyatékosoknak.

2013. április 5., péntek

A szekusdossziékról...újraértett múlt./.érdemes elolvasni/

http://kistukor.koinonia.ro/cikk/ujraertett-mult/ifj.-visky-ferenc-a-szekus-dossziekrol-es-a-megbocsatasrol?fb_action_ids=574785559221806%2C574784812555214&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%22574785559221806%22%3A443819552372586%2C%22574784812555214%22%3A381297335274548%7D&action_type_map=%7B%22574785559221806%22%3A%22og.likes%22%2C%22574784812555214%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D

Keresztyén Cigánymisszió 3.rész

Itt látjuk és halljuk Novák Zsoltot is és a bizonyságtételét.Jó volt újra látni Gyergyóban a Menedék Kápolnát, azt a felújitott régi épületet ami több mint 110 éves.De jó,hogy nem bontottuk le annakidején,hanem látva az ép gerendákat ,arra a következtetésre jutottunk,hogy az Úr ha megsegit ebben, megmentjük az útókornak.Most ebben a Menedék Kápolnában gyülnek össze hétről-hétre cigány testvéreink, amig az ő imaházuk is felépül.Köszünjük Kónya Dénes,hogy eszköz voltál abban, amit az előbb leirtam.Sok munkádba került mig elkészült,ám az Úr dicsőségét szolgálja.S köszönjük neked Novák Zsolt testvérem,hogy eljöttél Magyarországról,ideköltöztél és vállaltad a nehezet (nem a kényelmet)Meg is fog az Úr téged áldani!Eddig is láttuk ezt.Az Úr áldja meg a munkatársaidat is.Ő nélkülük nagyon nehéz lenne.De együtt sikerül sok jó és szép dolgot véghezvinni a cigányok között is.

2013. március 26., kedd

Megjelent a Keresztyén Cigánymisszió 2 rész

2013. március 21., csütörtök

Keresztyén Cigánymisszió 1 rész /székelyföldön is/

Ez az első rész 2013. 03. 25-én látható 12.55-kor az m1 műsorán!!! (Roma magazin)

2013. február 23., szombat

Hát ezt már muszáj közöljem...a meglepetések hatványozódnak

Meglepő módon ma este a neten miután meghallgattam a bihari b.gyül.élő adását rátaláltam egy most frissen feltöltött videóra a Békesség Hirnöke  adására.S mit és kit látnak szemeim ?........................
Páll Áron bácsit aki 3 évvel ezelőtt 97 évesen itt járt a Hargitán nálunk .Ernő fiunk hozta fel ide Székelykeresztúrról.Áron bácsi Magyarországra került a világháború idején,
de innen Székelyföldről származik (Homoródszentmártonból a Páll család )
A nagy meglepetés az,hogy Áron bácsi megnősült hivő módon 99 éves korában, és most betöltötte a 100 évet .S nincs egyedül.Aztán, hogyan vall erről, azt meghalljátok a filmben.Az ő sztorija a videó 14-ik perce után következik.


Az alábbi linken pedig meglátjátok Áron bácsit 97 évesen itt nálunk a Hargitán a házunk előtt s benn az otthonunkban.Hát ez aztán nem hagyományos sztori,hogy valaki 99 évesen kössön házasságot.S milyen ép a memóriája.Hogy mi a hosszú élet titka? Nagy tanulság....Fiatalok,jól figyeljetek !
Az alábbi link a hargitai látogatást eleveniti fel itt a ház előtt és az asztal körül az otthonunkban.
http://veressanna.blogspot.ro/2009/10/kellemes-meglepetesek-egyik-masik-utan.html

2013. január 11., péntek

J.Annamária kérésére

leirom a korábbi blogbejegyzésben emlitett ének szövegét :

A mennyország ablaka nyitva áll 
És árad a drága erő. 
A szivem csupa öröm ,
Mióta Uram nekem Ő.
 Bün terhétől megszabaditott, 
 Már tiszta fehér a ruhám. 
 A mennyei mannával táplál 
 Örvendezek nap-nap után.
Ezt az éneket amikor énekelte a kómából lassan magához tért Efraim és Ernő, az intenziv osztály átváltozott. A halál árnyékának völgyéből elérkeztünk a menyország ablakához.Onnan csak úgy áradt az erő látványosan.Megjelent közöttünk az Úr..A fiainknak gyenge,erőtlen énekhangja elért a mennyei csatornán keresztül Vincze bácsi füléig .Mikor imádkoztam ,a gyermekek is imádkoztak.Elfeledkezve magukról, ők csak a bácsi gyógyuásáért könyörögtek. Vincze bácsinak csak úgy csorgott a könnye , és azt kérdezte tőlem :Egy olyan bünösnek mint ő,nyitva van a mennyország ablaka ?Igen !- feleltem.Ezt hitből mondtam,pedig korábban nem ezt gondoltam. Vincze bácsit éjfél felé hozták be az intenzivre egy másik osztályról.Az asszisztens azzal nyugtatott meg,türjem el a kiáltozást,mert hogy csak órái vannak a betegnek. Esetleg reggelig ha kibirja.Óriási fájdalmai vannak,ugyanis begennyezett már a vére is..Az amputált lábat ami gennyessé vált tovább csonkitották, de a fertőzés nem állt meg,tovább terjedt.A legnehezebb óráim voltak nekem is.Előttem ott a két eszméletlen gyermek akikről a szolgálatos orvos azt mondta ,talán jobb lenne,ha meghalnának,mert a súlyos agyi károsodás miatt bénult,tehetetlen állapotban élnének tovább,ha megmaradnak.. Anyai szivem mig ezeket a gondolatokat emésztette, akkor jött ez a beteg esete, ráadásul.Nem is lett volna olyan nehéz,ha nem hallottam volna mindegyre ahogy fájdalmai között Istent szidalmazta.És ez volt a nagyon nehéz.Ám amikor rámkérdezett a mennyország felől, csak azt mondhattam amit az Úr Jézus mondott:Van mennyország ,és neki is nyitva áll,csak térjen meg.A kereszten az egyik latornak is volt kegyelem.Elolvastam neki is az aznap kapott igémet:"hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai"../.János 9:3b /Elkérte tőlem a kis bibliát és megcsókolta.Egy hét múlva miután Kolozsvárt is megjártuk a beteg gyermekeinkkel,meglátogattam Vincze bácsit és igéretemhez hiven vittem neki egy kis Újszövetséget.Rövidesen ő is hazakerült a kórházból.Isteni csodaként meggyógyult.  Csak két év mülva találkoztunk vele azon a bizonyos keresztségen, amiről az előző bejegyzésemben irtam.Ott ismertem fel őt a bemeritő medencében ,amikor láttam,hogy segitséggel tud csak oda belépni, és hangzik felé az ige Torma testvér ajkáról : 4. Mk 9,45 " jobb néked sántán bemenned az életre, mint két lábbal vettetned a gyehennára, a megolthatatlan tűzre. Ráismertem :Ez Vincze bácsi ! Ő is megismert.Az ő vendégei voltunk akkor ebédre.Felesége is vele együtt az Urat szolgálta nagy örömmel még a vendégszeretetben is.
Hála,kimondhatatlan hála van a szivemben azért,hogy fiaink is hamar felépültek s ahogy felnőttek ,megtérésük után az Úr szolgálatába álltak.Ma teljes idejü lelkimunkások a missziómezőn.Áldott legyen az Úr neve !
1Sám 2,6 Az Úr öl és elevenít, Sírba visz és visszahoz. 

2013. január 9., szerda

Tegnap volt 35 éve

hogy a két nagyobb fiunk balesetet szenvedett. 1978 Január 8-ka volt... egy szombati nap, amikor a nagyszülőknél vakációzó Efraim (8 éves)és Ernő (6 éves) egy szánkós balesetben közel kerültek a halálhoz.A temető egyik magas dombjáról a velük száguldó szánkó egy négy méteres mély betonárokba zuhant.Koponyatörés,agyrázkódás mindkettőnek.Ezenkivül válltörés,dobhártyabeszakadás,szemsérülés stb.Mindkettő kómában hol hosszabb,hol rövidebb ideig.Imahét volt éppen ,mint most is.Sokan imádkoztak értük.Most utólag is azt látom,hogy mennyire hathatós a hivők buzgóságos könyörgése.Isten meghallgatta az imádságokat.Gyermekeink visszatértek az életbe.Csodálatos gyógyulásban volt részük rövid idő alatt.A balesetnek évek múlva semmi nyoma nem maradt a testükben.De a lelkükben viszont olyan nyomot hagyott ami egész életükre kihat.Hatalmas a mi Istenünk. Két év múlva egy olyan bemeritésen vettünk részt,ahol a 29 bemeritkező között Vincze bácsi is ott volt a feleségével együtt.Korábban ez a Vincze bácsi a fiainkkal együtt küzdött a halállal az intenziv osztályon.Egy ének érintette meg a lelkét:A menyország ablaka nyitva áll..... Elkezdte olvasni a kis Újszövetséget amit tőlünk kapott,majd felépülése után féllábbal ugyan,de első útja az imaházba vezetett.A mag kikelt és Istené a hála megtalálta az Urat.Néhány évvel ezelőtt találkoztunk vele az evangélizáló istentiszteleten Erkeden.Több éven át gondozta beteg feleségét.Hü maradt az Úrhoz.Tavaly értesültünk arról,hogy Vincze bácsi az Úrhoz költözött.Nem élt hiába. Mert kedveli az Ur az Ő népét,a szenvedőket szabadulással dicsőiti meg.Zsolt.149:4.