2010. december 15., szerda

Szombaton itt, hétfőn ott

Szombaton délután itt közel (25 km) Csikszeredában voltam egy adventi hangulatú női alkalmon Szabó Szilárd feleségének REBEKÁNAK a meghivására mondtam igent,miután az Úr és a férjem is jóváhagyását megkaptam.
Hétfőn este Brassóban voltam  Deák EVÓDIA meghivásának eleget téve ugyancsak ilyen módon szintén egy adventi jellegü női körön .Nagy örömömre  ezt megelőzően sikerült eljutni Deák Zsolt tv-rem jóvoltából még  egy rendkivüli ünnepségre ,mégpedig a Négyfalu és környékbeli mozgássérültek ünnepére melyet Kiss Ottó tv.és felesége szervezésében tartott a Reménységcsoport.Épp akkor léptem be az ajtón,mikor Margaret Robinson misszionárus tv.nő arról beszélt,hogy mit végzett Isten egy olyan gyenge,erőtlen szolgáján keresztül,mint Barnabás.S ekkor rámtekintve mondja :Itt van az édesanyja !Aztán odahivott ,s egy néhány percben üdvözölhettem őket .Elmondtam,hogy hirtelen, mikor megpillantottam a gyönyörüen feldiszitett termet és azt a sok résztvevőt : gondozókat gondozottaikkal együtt,fiatalokat,idősebbeket ,vendégeket..... eszembe jutott azonnal az , amit az Úr Jézus az ő halálával kapcsolatosan mondott :Ha a földbeesett gabona el nem hal,csak egymaga marad,ha pedig elhal,sok gyümölcsöt terem./János 12,24/
Igen,Jézus földbeesett gabonamag,első zsenge.Meghalt ,de feltámadt.Halálának és feltámadásának gyümölcse vagyok én is, és még sok-sok megtért ,újjászületett ember ezen a földön akik élnek,vagy akik már az Úrnál vannak.Barnabás fiunk is már ott van a mennyben.Hiányzik nekünk.Azonban az Úr adott nekünk sok-sok "Barnabást",http://veressanna.blogspot.com/2010/10/var-gajshost-https-document.html
Sok mosolyban, sok szeretetben részesültem !
Olyan nagy ajándékot jelentett számomra mindkét út ,hogy ez fölbecsülhetetlen
.Drága csiki és brassói tv.reim !Köszönöm a meghivást és hogy fogadtatok erőtlenségeimmel,hiányos szolgálatommal együtt.Áldjon meg az Úr titeket gazdagon !
.Lehet,még jövök részletekkel....