2011. április 9., szombat

Érdekesség

Ma délelőtt ebben az évben először hallottam ,hogy dörög az ég.Persze villámlott is,hogy aztán pár percre rá havazzon.Előbb havaseső,azután hó,azután pedig hódara.Megint eltelt egy pár perc és sütött a nap.
Emlékszem,1969 december 4-én este (aznap született Efraim fiam) ott a baróti kórházban miután visszatértem az életbe (mély altatásban volt részem a komplikációk meg a mütét miatt),egész későn úgy tizenegy óra felé látom és hallom mindegyre :villámlik és dörög az ég.Adventi időben ez olyan különleges volt.Igazi élmény.Isten hatalma a természetben..
Nemcsak akkor decemberben,hanem most is  jó odafigyelni az Ő jelenlétére,amikor felénk közelit hatalmas mennydörgéssel,hatalmas széllel (mint a tegnap és ma ) földrengéssel (olvastam a hirekben,hogy tegnap megint 7,2.es utórengés volt Japánban ) és jön csendes szelid beszéddel,mint ahogy ILLÉSSEL is tette . 
Ez a kép tegnap készült.Cak úgy kergette a szél a felhőket...itt a HARGITÁN
A szél munkája ez is .Messziről szemlélve azt hittem,hogy a Nap.Csak érzéki csalódás volt...
Mikor lementem a kertbe és közelitettem a fához,hát mit látok ?Napi ajándék.Román nyelven...
A szél havas esőt is hozott
Pár perccel később már sütött a nap.Látszik a fák árnyéka..
Itt pedig a köveken és az avaron ottmaradt néhány percig a hódara .
A z erdő hangulata olyan változatos .Ott a szellőrózsa és a hódara.
Egymás társaságában olyan jól elvannak,de csak néhény percig,mig újra süt a nap.

10. 
Ő pedig monda: Nagy búsulásom van az Úrért, a Seregek Istenéért; mert elhagyták a te szövetségedet az Izráel fiai, a te oltáraidat lerontották, és a te prófétáidat fegyverrel megölték, és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek.
11. 
És monda: Jőjj ki és állj meg ezen a hegyen, az Úr előtt. És ímé ott az Úr volt elmenendő. És az Úr előtt megyen vala nagy erős szél, a mely a hegyeket megszaggatta és meghasogatta a kősziklákat az Úr előtt; de az Úr nem vala abban a szélben. És a szél után földindulás lett; de az Úr nem volt a földindulásban sem.
12. 
És a földindulás után tűz jöve, de nem volt az Úr a tűzben sem. És a tűz után egy halk és szelíd hang hallatszék.
13. 
És mikor Illés ezt hallotta, befedé az ő arczát palástjával, és kimenvén, megálla a barlang ajtajában, és ímé szózat lőn ő hozzá, a mely ezt mondá: Mit csinálsz itt Illés?
14. 
És ő felele: Nagy búsulásom van az Úrért, a Seregeknek Istenéért, mert az Izráel fiai elhagyták a te szövetségedet, lerontották a te oltáraidat, és a te prófétáidat megölték fegyverrel, és én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek.
15. 
És monda az Úr néki: Menj el, térj vissza a te utadon a pusztán át Damaskusba, és mikor oda jutándasz, kenjed királylyá Hazáelt Siriában;
16. 
És Jéhut, a Nimsi fiát kenjed királylyá Izráelben, és Elizeust, az Abelméholabeli Sáfát fiát pedig kenjed prófétává a te helyedbe.
17. 
És lészen, hogy a ki megmenekedik Hazáel fegyverétől, azt Jéhu öli meg, és a ki megmenekedik a Jéhu fegyverétől, azt Elizeus öli meg.
18. 
De meghagyok Izráelben hétezer embert: minden térdet, mely meg nem hajolt a Baálnak, és minden ajkat, mely meg nem csókolta azt.
19. 
És ő elmenvén onnét, megtalálá Elizeust, a Sáfát fiát, a mint szántott tizenkét járom ökörrel, és ő maga a tizenkettedikkel volt; és Illés hozzá méne, és az ő palástját reá veté.
1 Királyok 19.részéből a fenti idézet
Erről az igéről még eszembejut egy érdekes esemény.Szilágyballán laktunk.A férjem ott kezdte a lelkipásztori szolgálatot.Már volt 3 gyerekünk .a középső 3 és féléves Ernő fiunkat is megkérdezte a férjem a családi áhitat alkalmával.Ernőke ,te a felolvasott bibliai igéből mit jegyeztél meg ?Történetesen épp a fenti igét olvastuk Illésről és Elizeusról.Ernőke azt mondta :Majd imádságban elmondom.S elkezdett  
imádkozni :Drága Jézus,segits meg ,hogy legyek olyan,mint Elizeus,legyen nekem is 12 járom ökör és szántsak én is 12 járom ökörrel....ÁMEN !
Megmosolyogtuk,de nem kinevettük.Örültünk a fejlődésnek.Mert korábban ha kérdeztük,Ernőke ,mit jegyeztél meg,akkor legtöbbször azt mondta :Azt ,amit Efraim (a nagyobb testvér).Majd kértük,hogy figyeljen oda és legalébb egy szót jegyezzen meg ő maga is.Következő alkalommal kérdeztük :Ernőke,mit jegyeztél meg ?Erre jó nyomatékosan mondja :Én azt jegyeztem meg,hogy , pedig.
Tehát az utóbbi áhitat alkalmával már jól odafigyelt ,mert egy egész mondatot megjegyzett !
Bárcsak mi is Isten gyermekeiként jól odafigyelnénk Isten hangjára amikor üzen az események által is,és ez lelki életünkben fejlődést jelentsen,növekedést napról-napra.