2012. január 15., vasárnap

Interjú két kisunokámmal karácsony után

Evódia lányunk kisfia Máté és Napsugár lányunk Sára kislánya a nagymama által kihirdetett pályázatra egy egy rajzzal benevezett.Ott a kezükben a rajz és miközben beszélünk a gyermek Jézus születéséről,izgatottan várják mi lesz a jutalom.A jutalomosztást a kamera nem rögzítette már,mert az akkumulátor lemerülőben volt,de a mennyben lévő kamera mindent rögzített.A gyermekek imádságát és azt a csekély ajándékot is amit kaptak,fenn ez is fel van véve. Ha majd megnőnek ezek az unokák ,lehet e kis videó által emlékeztetőt kapnak talán többször is az életükben,hogy ők kisgyermekként milyen örömmel megosztották volna szobájukat és a szívüket is hogy helyet adjanak Jézusnak.A pályázatot Isten is kihirdette.Neki sokba került ,kimondhatatlan árba az ajándék átadása.Egyetlenegy Fiát adta adta nekünk ajándékba.És mi mit tettünk e kimondhatatlan ajándékkal.Keresztre feszítettük,csúfoltuk,gúnyt ütünk belőle.Ezek voltak a halálos sebek.Nem csak a korbácsütések,szegek a kezében,lábában,töviskorona a fején,hanem az amikor majdnem mindenki elhagyta Őt.Milyen szomorúan mondta a Gecsemánéban Lukács 13,34 Jeruzsálem! Jeruzsálem! ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, a kik te hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk az ő kis csirkéit az ő szárnyai alá, és ti nem akartátok! Elgondoltam ,én is hányszor és hányszor másfelé szaladtam,időmet ,energiámat pazaroltam arra.hogy keressem azt a helyet ahol nagyobb oltalmat,de ugyanakkor több szabadságot élek meg.És nem találtam.Bűnös,kifáradt ,csalódott szívemmel amikor szárnyai oltalmába menekültem a legjobb helyet találtam meg.Elfogadott.Megbocsátott.Szennyes öltözetemet magára vette ,s a kereszten is értem imádkozott.Nemcsak barátaiért,hanem még az ellenségeiért is. János 15,13 Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért.Kell e ennél nagyobb szeretetre várnod _Fogadd be még ma a Királyok Királyát,hogy elkerüld a bűneid büntetését.Ő még vár rád.Még tart a kegyelem.Ne késsél,siess,siess hamar Hozzá. A legszebb nap az lesz itt az életedben,mikor az Ő családjába kerülsz,igazi ,tiszta életű hívők közösségébe.Szeretnéd ezt?Keress,kutass,hogy megtaláld. Aztán a várva-várt igazi nagy nap az majd akkor lesz amikor e földi életünk vége tér.Ha hűségesek voltunk mindhalálig Hozzá,ha jámbor szolgaként teljesítettük feladatunkat,meglesz a jutalom.A koronázás nagy napja.Egyik énekíró így ír erről Kapok egy csillagos ragyogó koronát,ama szép honba fenn odaát.Amikor lelkem a mennybe száll,Kapok egy ragyogó,csillagos koronát. A másik ének : Én úgy várok egy napot,mikor koronát kapok,Vőlegényem érkezik,Dicső fényben tündöklik.Ó mily szép lesz az a nap,Jöjjön már a pillanat,Jézusom a szívem vár nagyon....... Amikor megkapom én is a meg nem érdemelt ,kegyelemből kapott jutalmat a koronámat odateszem a lába elé-Tegnap este olvastuk az esti Igéből ezt a csodálatos jelenetet amibe János apostol bepillantást nyert. Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő!" 9És amikor az élőlények dicsőséget, tisztességet és hálát adnak a trónuson ülőnek, aki örökkön-örökké él, 10leborul a huszonnégy vén a trónuson ülő előtt, és imádja az örökkön-örökké élőt; koronájukat is leteszik a trónus elé, és ezt mondják: 11"Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett" " (Jelenések 4 rész 8- 11)

Nincsenek megjegyzések: